Determining the Effect of Different EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Doses on Safflower


Abstract views: 39 / PDF downloads: 13

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11665277

Keywords:

Safflower, mutation, EMS, chemical mutagen

Abstract

The basic principle in mutation breeding is to identify and select the ones that are suitable for the purpose among the negative and positive variations that will occur with different mutagen doses applied by different methods. Creating hereditary differences that will increase variation in desired qualities depends on the selection of appropriate chemicals, their use in certain doses, and their effectiveness. This study was conducted in Dicle University Faculty of Agriculture Biotechnology laboratory and greenhouse conditions. The aim of the study is to determine the effect of different EMS doses on the properties examined in safflower. Seeds were treated with 0 (control), 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mM EMS. Seeds treated with EMS were subjected to a germination trial in 4 replications according to the random plot trial plan, with 20 seeds in each petri dish. Under greenhouse conditions, 20 seeds were sown in viols in 4 replicates and characteristics such as emergence rate, root length, seedling height, first leaf length, seedling fresh and dry weight were examined. As a result of the examined features, it was determined that there was a significant difference between the doses, and it was concluded that the highest values in all features were in the control group. It has been reported that increasing EMS doses cause a decrease in the examined property values, and the lowest values and deaths are obtained from the maximum dose of 100mM.

 

References

Anonim, 2014. Tarım ve Orman Bakanlığı, (www.faostat.fao.org, Erişim tarihi: 28.01.2014).

Akbay, G., 1988. Farklı EMS (Etyhl Methane Sulphonate) dozlarının uygulandığı tokak 157/37 (Hordeum Volgera L) iki sıralı arpa çeşidi tohumlarının farklı ortam ve sürelerle bekletilmesinin M1 bitkilerinin bazı özellikleri üzerine etkileri. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları-107 Bilimsel Araştırmalar ve İncelemeler, 573:1.

Akıncı, C. Alp, A., Yıldırım, M., 2003. Seçilmiş bazı mutant makarnalık buğday hatlarının verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 13-17 Ekim, Diyarbakır, s: 660-665.

Bahar, B., Akkaya M.S., 2009. Effects of EMS treatment on the seed germination in wheat. Journal of Applied Biological Sciences, 3(1): 59-64.

Baydar, H., Erbaş, S., 2007. Türkiye’de yemeklik yağ ve biodizel üretimine uygun aspir ıslahı, 1. Ulusal Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Biodizel Sempozyumu, 28-31 Mayıs, Samsun, s:378-386.

Babaoğlu, M., 2006. Dünya’da ve Türkiye’de aspir bitkisinin tarihi, kullanım alanları ve önemi, (http://arastirma.tarim.gov.tr/ttae/Sayfalar/Detay.aspx?Sayfa-58 Erişim tarihi:20.01.2024).

Donini, B.T., Kawai, T., Micke, 1984. Spectrum of Mutant Characters Utilized in Devolopping Improwed Cultıvars. Selection in Mutation Breeding. IAE, 7-31.

Erdem, V.E., Karaaslan, D., 2023. Farklı organik gübre uygulamalarının bazı kolza (Brassica napus L.) çeşitlerinin verim unsurları üzerine etkisi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1):1-14.

Gaul, H., Grünewaldt, V., 1970. Indepented varation of gulm length and spike- ınternoda length of barley, Barley Genetics, 106-118.

Genç, İ., Yağbasanlar, T., 1994. Bitki Islahı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Genel Yayın No:59. Adana

Johnson, R.C., Bergman, J.W., Flynn, C.R., 1999. Oil and meal characteristics of core and non-core safflower accessions from the USDA collection. Genetic Resources and Crop Evolution, 46: 611-618.

Khan, S., Wani, M.R., Parveen, K. 2004. Induced genetic variability for quantitative traits in Vigna radiata (L.) Wilczek. Pakistan Journal of Botany, 36(4): 845-850.

Kolsarıcı , Ö., Bayraktar, N., İşler, N., Mert, M., Arslan, B., 1995. Yağlı tohumlu bitkilerin tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri. TMMOB Türkiye Ziraat Müh. Teknik Kongresi Bildirileri. 1. Ankara. 467-483.

Kızıl, S., 1997. Diyarbakır ekolojik koşullarında aspir (Carthamus tinctorius L.)”de uygun ekim zamanının saptanması ve bitkisel boyar madde elde edilmesi üzerine bir çalışma. Yüksek lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Lia, D., Mündel, H.H., 1996. Safflower (Carthamus tinctorius L.) International Plant Genetic Resources Institute. Rome, Italy. 83 p.

Nas, S., Gökalp, H., S., 1988. Bitkisel Yağ Teknolojisi. P.Ü. Müh. Fak. Yayınları. NO: 005: Denizli 329.

Nagl, K., 1968. Mutation experiments in durum wheat. Mutation Plant Breeding, 293-298.

Okcu, M., Tozlu, E., Dizikısa, T., Kumlay, A.M., Pehluvan, M., Kaya, C., 2010. Erzurum sulu koşullarında bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1): 1-6.

Özkan, R., Bayhan, M., Öner, M., Yorulmaz, L., Akıncı, C., 2021. Theresults of mutations made with specific ems dose on chickpea (Cicer arietinum L.) germination properties. MAS Journal of Applied Sciences, 6(2): 234-239.

Pahlavani, M., 2005. Cointegration and Structural Change in the Exports-GDP Nexus: The Case of Iran, İnternational Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 2(4)

Rahamatalla, A.B., Babiker, E.E., Krishna, A.G. ve El Tinay, A.H., 1998. Changes in chemical composition, minerals and amino acids during seed growth and development of four safflower cultivars. Plant Foods for Human Nutrition, 52(2): 161-170.

Rupinder, S., Kole, C.R., 2005. Effect of mutagenic treatment with EMS on germination and some seeding parameters in mungbean. Crop Research, 30(2): 236-240.

Şehriali, S., Özgen, M. 1988. Bitki Islahı. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1059. Ders Kitabı: Ankara

Weiss, E.A., 2000. Safflower. In: Oilseed Crops, Blackwell Sci. Ltd., Victoria, Australia.

Genç İ., Kırtok Y., Ülger, A.C., Yağbasanlar, T., 1986. Çukurova koşullarında uygun buğday ıslahı üzerinde araştırmalar. TÜBİTAK Bitki Islahı Sempozyumu, 15-17 Ekim, İzmir.

Yorulmaz, L., Bayhan, M., Öner, M., Özkan, R., Akıncı, C., 2021. Effectsof different doses of EMS mutagen applications on seedlingproperties of barley (Hordeum vulgare L.). International Siirt Scientific Research Congress, 5-7 November, Siirt s:759-765.

Peşkircioğlu, H., 1995. Arpa (Hordeum vulgare L.)’ya uygulanan EMS (Ethyl Methane Sulphonate) ve gama ışınlarının M1 ve M2 bitkilerinin bazı özellikleri üzerine etkileri. Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s.93, Antalya.

Ünver, S., 1989. Arpada uygulanan EMS (Ethyl Methane Sulphonate) dozları, yıkama suyu sıcaklık ve süresinin M1 ve M2 bitki özelliklerine etkileri. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s:132, Ankara.

Published

2024-06-19

How to Cite

SOLAK , P. Y., & AKINCI , C. (2024). Determining the Effect of Different EMS (Ethyl Methane Sulphonate) Doses on Safflower. MAS Journal of Applied Sciences, 9(2), 311–319. https://doi.org/10.5281/zenodo.11665277

Issue

Section

Articles