Determination of Molybdenum Content of Soils of Kirikhan-Kumlu Region and Relationships with Some Heavy Metals in Soil


Abstract views: 35 / PDF downloads: 28

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11616673

Keywords:

molybdenum content, heavy metals, kırıkhan-kumlu

Abstract

In this study, it was aimed to determine the molybdenum content of the soils of Kırıkhan-Kumlu region and to determine their relationship with some heavy metals in the soil. For this purpose, a total of 60 soil samples were taken from two different depths (0-20 and 20-40 cm) and 30 different points to represent the soils of Kırıkhan-Kumlu region. Cadmium (Cd), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Nickel (Ni), Iron (Fe) and Molybdenum (Mo) contents were determined in the soil samples.  According to the results of the research; Cd content of the soils was found between 0.01-0.06 µg kg-1; Co content 0.02-0.22 µg kg-1; Cr 0.03-0.77 µg kg-1, Ni content 0.70-6.56 mg kg-1; Fe content 4.04-13.09 mg kg-1 and Mo content 0.01-0.23 µg kg-1. Negative significant relationships were determined between Mo and Cr content of soils. At the same time, positive significant relationships were determined between Cd and Ni, Co and Cr and Ni and Ni and Fe. When the heavy metal contents of the soils of the region were compared with the limit values, no heavy metal pollution was found. 

References

Akyıldız, M., Karataş, B., 2018. Adana şehir merkezindeki topraklarda ağır metal kirliliğinin araştırılması. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 33(2): 199-214.

Alkayın, M., Yıldız, N., 2023. Doğu karadeniz yöresinde üretilen bazı çayların mineral beslenme durumunun değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 50: 162-170.

Arıkan, B., Çakmakçı, G., Akıncı, İ.E., Güler, C., 2019. Gaziantep ili tarım topraklarında ağır metal kirliliği ve bitki-gübre toprak ilişkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 34(3): 365-374.

Barceloux, D.G., 1999. Molybdenum. Journal Toxicol Clin Toxicol, 37(2): 231-237.

Bouyoucos, G.J., 1952. A Recalibration of the hydrometer for making mechanical analysis of soil. Agronomy Journal, 43(9): 434-438.

Breus, D., Yevtushenko, O., 2022. Modeling of trace elements and heavy metals content in the steppe soils of ukraine. Journal of Ecological Engineering, 23(2): 159–165.

Canlı, S., Şener, E., Özbek, M., 2020. Determination of heavy metal content in some soils used for agricultural purposes in Trabzon province. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(5): 1087-1091.

Çığ, F., Sönmez, F., Erman, M., 2020. Van merkez ve ilçelerinde buğday ve yetiştiriciliği yapılan alanların ağır metal içeriklerinin belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi 4(1): 113-124.

Düzgüneş, O., Kesici, T., Kavuncu, O., Gürbüz. F., 1987. Araştırma deneme metotları (istatistik metotları-II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1021. Ankara, 381s.

Ghazaryan, K.A., Movsesyan, H.S., Ghazaryan, N.P., Shalunts, S.V., 2016. Assessment of heavy metal contamınatıon of soıls around agarak (ra) copper-molybdenum mıne complex. Chemistry and Biology, 1: 34-42.

Gökçeoğlu, K., Çimrin, K.M., 2022. Hatay Altınözü ilçesi zeytin (Olea europaea L.) ağaçlarının yaprak ve toprak örnekleri ile beslenme durumunun belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 6(4): 680-697.

Hamid, E., Payandeh, K., Nezhad, M.T.K., Saadati, N., 2022. İran'ın güneybatısındaki kıyı topraklarında ağır metallerin (eser elementler) potansiyel ekolojik risk değerlendirmesi. Frontiers Public Health, 10: 1-18.

Horneck, D.A., Hart, J.M., Topper, K., Koepsell, B., 1989. Methods of soil analysis used in the soil testing laboratory at Oregon State University. P 1-21. Agr. Exp. Sta. Oregon, USA.

Karaca, A., Başkaya, H. S., Ay, Y., Güngör, A., Arslan, M., 2020. An investigation of the relationship between heavy metal contents of soils and crops in Mardin Province, Turkey. Journal of Agricultural Sciences, 26(2): 251-260.

Kırat, G., Savcı, S., 2023. Ulutaş köyü (Erzurum) bölgesindeki topraklarda ağır metal kirliliğinin araştırılması. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 10(2): 223–233.

Küçük, C., Karaoğlu M., 2021. Iğdır ili 080 devlet karayolu boyunca tarım topraklarında ağır metal kirliliği. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 25: 325-333.

Lindsay, W.L., Norwel, W.A., 1978. Development of a DTPA test for zinc. iron. manganese and copper. Soil Science Society of America Journal, 42: 421-428.

İpek, H., 2003. Molibden. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 14 (1):73- 76.

McDowell, L.R., 1992. Copper and molybdenum minerals in animal and human nutrition. 176- 204.

Nelson, R.E., 1982. Carbonate and gypsum. methods of soil analysis part 2. chemical and microbiological properties second edition. Agronamy. No: 9 Part 2. Edition P: 191- 197.

Nelson, D.W., Sommers, L.E., 1982. Organic matter methods of soil analysis part 2. chemical and microbiological properties second edition. Agronamy, No: 9 Part 2. Edition P: 574- 579.

Özay C., Mammadov R., 2013, Ağır metaller ve süs bitkilerinin fitoremediasyonda kullanılabilirliği. BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi, Cilt 15(1) 67-76.

Özsayar, M.M., Çimrin, K.M., 2022. Hatay ili Hassa ilçesi zeytin ağaçlarının yaprak ve toprak örnekleri ile beslenme durumunun belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi 6(1): 42-57.

Rhoades, J.D., 1982. Cation exchange capacity methods of soil analysis part 2. chemical and microbiological properties second edition. Agronamy, No: 9 Part 2. Edition P: 149- 157.

Seven, T., Can, B., Darende, B.N., Ocak, S., 2018. Hava ve toprakta ağır metal kirliliği. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 1(2): 91-103.

Şahin, Ü., Aydın, M., Yılmaz, V., 2013. Türkiye’nin bazı tarım topraklarında krom seviyeleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 50(1): 33-40.

Taciroğlu B., Kara E., Sak T., 2016. Toprakta ağır metal gideriminde solucanların kullanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 19(2): 201-207.

Taş, R., Demir, Y., 2022. Bingöl ovası tarım topraklarının verimlilik düzeyi ile bazı ağır metal içeriklerinin belirlenmesi ve haritalanması. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi 18(2): 296-315.

Yu, X., Sun, B., Zhou, J., Wang, Y., 2018. Distribution and relationship of molybdenum, cobalt, nickel and chromium in typical Chinese soils. Environmental Science and Pollution Research, 25(8): 7970-7979.

Viets, F.G., Lindsay, W.L., 1973. Testing soils for zinc. Copper. Managanese and iron. Soil Soc. Of Amer. Inc. Madison Wisconcin USA. 153-172.

Yalçın, M., 2020a. Spatial distribution of heavy metals in common soil groups of siverek district in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 29: 7284-7293.

Yalçın, M., 2020b. Hatay ili Kırıkhan-Reyhanlı tarım topraklarının pH, kireç, organik madde ve KDK içeriklerinin belirlenmesi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 4(3): 623-634.

Yalçın, M., Çimrin, K.M., 2021. Hatay ili Kırıkhan-Reyhanlı bölgesi topraklarının besin elementi durumları ve bunların bazı toprak özellikleri ile ilişkileri. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 5(4): 773-785.

Yalçın, M., 2023a. Kırıkhan–Reyhanlı bölgesi tarım topraklarının molibden içeriği ve topraktaki bazı ağır metaller ile ilişkilerinin belirlenmesi. Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, 6(2):63-72.

Yalçın, M., 2023b. Determination of useful boron content of the soils of Kırıkhan-Kumlu region of Hatay province and their relationship with some soil properties. Eurasian Journal of Forest Science, 11(2): 54-65.

Yurdakul, İ., Kalınbacak, K., Altınkaynak, D., Peker, R.M., 2023. Molibden ve arseniğin tarla koşullarında buğday bitkisinin verimine ve toksikliğine etkilerinin belirlenmesi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1): 25-34.

Published

2024-06-19

How to Cite

YALÇIN, M. (2024). Determination of Molybdenum Content of Soils of Kirikhan-Kumlu Region and Relationships with Some Heavy Metals in Soil. MAS Journal of Applied Sciences, 9(2), 230–240. https://doi.org/10.5281/zenodo.11616673

Issue

Section

Articles