Economic Perspective on Turkey's Beef Production and Consumption


Abstract views: 491 / PDF downloads: 194

Authors

  • Yağmur ERYILMAZ Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara https://orcid.org/0000-0002-9920-3013

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7691564

Keywords:

Beef, production, cost, consumption

Abstract

The livestock sector, which is the locomotive of the rural economy, has functions such as the production of animal foods, which play an important role in the balanced nutrition of the population, the provision of food safety and security, the supply of raw materials to the livestock-based industry, especially red meat and dairy products, and the contribution to national income, employment and foreign trade. Beef meat constitutes 74.83 % (1.460,719 tons) of the total red meat production in Turkey as of 2021. Among the cost factors that make up the total cost in cattle breeding, 50-60 % of is feed material while 25-40 % of is feed costs. The increase in the migration of the young population from the village to the city, who could not continue their livestock activities due to the high cost, caused a decrease in the population in the rural areas. While 250.836 small-scale enterprises with 1-49 cattle capacity existed in Turkey in 2017, this number decreased by 19.79 % in 2021 and was recorded as 201.177 enterprises. Meadows, pastures and forage crops constitute the raw material source of roughage needs to a large extent. According to the data of 2021 in Turkey, while the average hay production is 700 kg ha-1, in Europe it is 5.8 tons ha-1 in meadows and 1.3 tons ha-1 in pastures. In certain periods, import policies applied for live animals and red meat carcass, together with the advantage of customs duty, created fluctuations in domestic market prices. Considering the increasing population and meat consumption demand, rational production planning and investment programs should be implemented in the sector. It is necessary to establish a market supply-demand balance in red meat, to reduce imports of butchery animal and carcass meat gradually in the medium and long term, to strengthen meadows and pastures, and to implement policies that will support local producers on the basis of cost and profitability.                                                         

 

 

References

Aksel, A.A., 2022. Karkas ve et derecelendirme sistemlerinin karşılaştırılması. Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi, (4): 69-82.

Anonim, 2011. AB Uyum sürecinde Türkiye hayvancılık kongresi 2011. Kırmızı et komisyonu çalışma sonuç raporu. Kongre Bildiriler Kitabı. 20-22 Ekim. Ankara. s.506-509.

Anonim, 2015. HAYGEM. Kırmızı et stratejisi 2015, Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü. Ankara.

Anonim, 2019. ESK. Sektör değerlendirme raporu. Et ve Süt Kurumu. Ankara.

Anonim, 2020. ESK. Sektör Değerlendirme Raporu. Et ve Süt Kurumu. Ankara.

Anonim, 2020. TEPGE. Tarım Ürünleri Piyasaları, Dana Eti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Ankara.

Anonim, 2021. TAGEM. Kırmızı Et Sektör Politika Belgesi 2020-2024. Tarım ve Orman Bakanlığı.

Anonim, 2021. TEPGE, 2021. Tarım Ürünleri Piyasaları, Dana Eti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Ankara.

Anonim, 2021. UKON, 2021. Kırmızı Et Üretim Açısından 2021 Yılı Değerlendirmesi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi. Ankara.

Anonim, 2022. HAYGEM. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvancılık Genel Müdürlüğü. Ankara

Anonim, 2022a. Hayvancılık İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Erişim tarihi: 05.10.2022).

Anonim, 2022b. Hayvancılık İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Erişim tarihi: 05.10.2022).

Anonim, 2022. UKON, 2022. Kırmızı Et Üretim Açısından 2022 Yılı Değerlendirmesi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi. Ankara.

Anonim, 2023a. Hayvancılık İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Erişim tarihi: 10.10.2022).

Anonim, 2023b. Hayvancılık İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Erişim tarihi: 10.10.2022).

Aral, Y., Altın, O., Şahin, S.T., Gökdai, A., 2020. Türkiye sığır besiciliğinde yapısal durum ve sektörel analiz. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 91(2): 182-192.

Cankurt, M., Miran, B., Şahin, A., 2010. Sığır eti tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma: İzmir ili örneği. Hayvansal Üretim, 51(2): 16-22.

Chakraborty, S., Newton, A.C., 2010. Climate change, plant disease and food security : An overview. Plant Pathology 60: 2-14.

Cordeiro, M.R.C., Mengistu, G.F., Pogue, S.J., Legesse, G., Gunte, K.E., Taylor, A.M., Ominski, H., Beauchemin, K.A., McGeough, E.J., Faramarzi, M., McAllister, T.A., 2022. Assessing feed security for beef production within livestock-İntensive Regions. Agricultural Systems 196.

Çiçek, H., Doğan, İ., 2018. Türkiye’de canlı sığır ve sığır eti ithalatındaki gelişmeler ve üretici fiyatlarının trend modelleri ile incelenmesi. Kocatepe Veterinary Journal, 11(1): 1-10.

Ergün, O.F., Bayram, B., 2021. Türkiye'de hayvancılık sektöründe yaşanan değişimler. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi, 10(2): 158-175.

Gümüş, E., Çınar, H., 2016. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği sığır eti sektörlerinin karşılaştırılması ve dış ticaret açısından değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 5(2): 177-183.

Niyaz, Ö.C., 2018. Türkiye’de sığır eti üretimi ve dış ticaretinde son 25 yıllık tarımsal politikaların ve uygulamaların değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21 (Özel Sayı): 237-244.

Rojas, M.M., Nejadhashemi, A.P., Harrigan, T., Woznicki, A.S., 2017. Climate change and livestock :İmpacts, Adaptation and Mitigation. Climate Risk Management 16: 145-163.

Sakarya, E., Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T., Altın, O., 2017. Perakende piyasada et ve ürünleri pazarlaması, gelişimi ve pazara etkisi üzerine bir araştırma. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi, Kongre Kitabı, s.11-25.

Saygın, Ö., Demirbaş N., 2017. Türkiye’de kırmızı et sektörünün mevcut durumu ve çözüm önerileri. Hayvansal Üretim, 58(1): 74-80.

Şentürk B., 2020. Türkiye’nin sığır eti üretimine sığır ve sığır eti ithalatının etkileri. Journal of Institute of Economic Development And Social Researches, 21(6): 49-58.

Turhan, Ş., Erdal, B., Çetin, B., 2010, Türkiye’ de kırmızı ette fiyat oluşumu ve etkileyen faktörler. Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi. Şanlıurfa.

Tümer, E.İ., Gürün, S., Hayta, M., 2022. Besi sığırı işletmelerinin tarımsal desteklerden faydalanma düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9(3): 666–673.

Published

2023-03-06

How to Cite

ERYILMAZ, Y. (2023). Economic Perspective on Turkey’s Beef Production and Consumption. MAS Journal of Applied Sciences, 8(1), 109–121. https://doi.org/10.5281/zenodo.7691564

Issue

Section

Articles