Projection of The Sustainable Agriculture Practices in Diyarbakır


Abstract views: 47 / PDF downloads: 28

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7460442

Keywords:

Diyarbakır, organic farming, good farming

Abstract

The rapidly increasing population all over the world has brought with it the problem of insufficient food. As a solution to this problem, it has turned to conventional agriculture in order to obtain more efficiency from the unit area in the world, including our country. However, the excessive use of chemical fertilizers and pesticides with conventional farming methods not only threatens human health, but also pollutes soil and water and has intense negative effects on the natural environment. Against these negativities caused by conventional agriculture, many countries, especially developed countries, have turned to sustainable agricultural methods that are innovative, do not harm people and nature, and allow healthy products to be produced and consumed. Sustainable farming methods were started in 2007 in Turkey and showed significant developments especially after 2013. While the number of provinces with good agricultural practices was 18 in 2007, it increased to 63 in 2021. In Turkey, in 2021, the region with the most good agricultural practice was the Southeast Anatolia Region. The provinces of the GAP Region meets 16367.57 ha of the total organic production area of ​​351.919 ha and 83257.24 tonnes of the total organic production of 1.590.086 tonnes. Diyarbakir has 119 organic farmers, 269.386 ha production area, 0 ha natural production area, 0 ha fallow area, 269.386 ha total production area and 362,9222 tons of organic production. In this context, Dicle University facilitated the development of cooperation between Diyarbakır Food, Agriculture and Livestock Provincial and District Directorates, GAP Regional Development Administration, Diyarbakır Metropolitan Municipality, GAP Agricultural Research and Training Center, Producer Unions and Private Sector Organizations. Thanks to this cooperation, many producers will have information and units about sustainable farming methods. In addition, it will be possible to realize and implement innovative agricultural methods.

References

Anonim, 2022a. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 2021 https://cevresel gostergeler.csb.gov.tr/iyi-tarim-uygulamalari-i-85838#_edn1 Erişim tarihi: 23.10.2022

Anonim, 2022b. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, 2021 https://www. tarimorman.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Iyi-Tarim-Uygulamalari. Erişim tarihi: 23.10.2022

Anonim,2022c.Diyarbakır tarımsal yatırım rehberi. https://www.tari morman.gov.tr /SGB/TARYAT / Belgeler/il_yatirim_rehberleri/ diyarbakir.pdf. Erişim tarihi: 01.11.2022.

Anonim,2022d.https://www.karacadag.gov.tr/Dokuman/Dosya/www.karacadag.org.tr_193_SC3Y53JJ_diyarbakir_ilinde_organik_tarima_uygun_alanlarin_belirlenmesi_ve_haritalanmasi.pdf. Erişim tarihi: 01.11.2022.

Davran, M.K 2007. “Türkiye’de Kalkınma Sürecinde Kırsal Çevre Sorunları ve Toplumsal Bilinç Düzeyi.” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 10(2): 37-52.

Dişbudak, K. 2008. Avrupa Birliği’nde Tarım-Çevre İlişkisi ve Türkiye’nin Uyumu. AB T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Uzmanlık Tezi, 79s.

Dulupçu, M. 2000. “Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler.” Dış Ticaret Dergisi, 20: 46-70.

Eryılmaz, G.A., Kılıç, O. 2018. “Türkiye’de Sürdürülebilir Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları.” KSÜ Tarim ve Doğa Derg 21(4): 624-631.

GAP BKİ 2018. “Güneydoğu Anadolu Projesi Son Durum.” http://www .gap.gov.tr/gap-nedir-sayfa-1.html. Erişim tarihi: 23.11.2022.

Gürsoy, S., Türk, Z., İkinci İ.T, Kolay, B. 2009. “Diyarbakir İli ve İlçelerinde Çiftçilerin OrganikTarıma Bakış Açısı.” I. GAP Organik Tarım Kongresi 17-20 Kasım, Şanlıurfa.

Harris, L.M. 2008. “Water Rich, Resource Poor: Intersections of Gender, Poverty, and Vulnerability in Newly Irrigated Areas of Southeastern Turkey.” World Development, 36(12): 2643- 2662.

Maral, H. 2010. “Diyarbakır Tarımında Yatırım Fırsat Alanları.” T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı.htt ps://www.karacadag.gov.tr/Dokuman/Dosya/www.karacadag.org.tr_161_FL5B04HB_tarimda_yatirim_firsatlari.pdf

Menalled, F., Bass, T., Buschena, D., Cash, D., Malone, M., Maxwell, B, McVay, K., Miller, P., Soto, R., Weaver, D. 2008. An Introduction to the Principles and Practices of Sustainable Farming. http://msuextension.org/ publications/AgandNaturalResources/MT200813A G. Pdf. (Erişim tarihi: 12.11.2017).

Özmehmet, E. 2008. Dünyada ve Tükiye Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımları. Journal of Yaşar University, 12: 3.

Özdemir, G., Karataş, H., Bayram, A., Doran, İ., Gül, İ. 2009. GAP Bölgesi Organik Bağcılık Potansiyeli ve Organik Tarım Uygulamaları. 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 144-155, Şanlıurfa.

Özerol, G. 2013. Institutions of Farmer Participation and Environmental Sustainability: A Multi-level Analysis From Irrigation Management in Harran Plain, Turkey.” International Journal of the Commons, 7(1): 73-91.

Özdemir, G. 2016. Diyarbakır İlinin Organik Üzüm Yetiştirme Potansiyeli ve Yaygınlaştırılması Faaliyetleri.” GAP TEYAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi Dergisi, 3:22-29.

Özdemir, G., Karataş, H., Değirmenci Karataş, D. 2016. Diyarbakır ilinde organik tarım uygulamaları. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-6 Kasım, Diyarbakır. Bildiri Kitabı, Cilt 3, 2015-2018

Turhan, Ş. 2005. Tarımda Sürdürülebilirlik ve Organik Tarım. Tarım Ekonomisi Dergisi, 11(1): 13 – 24.

Tatlıdil, F.F., Boz, İ., Tatlıdil, H. 2009. “Farmers’ Perception of Sustainable Agriculture and its Determinants: A Case Study in Kahramanmaraş Province of Turkey.” Environment, Development and Sustainability, 11(6): 1091-1106.

Published

2022-12-23

How to Cite

SÜMERLİ ÇAKMAK, S., & YAVİÇ, A. (2022). Projection of The Sustainable Agriculture Practices in Diyarbakır. MAS Journal of Applied Sciences, 7(Özel Sayı), 1197–1212. https://doi.org/10.5281/zenodo.7460442

Issue

Section

Articles