Effects of Diffirent Nitrojen Doses on Yield and Yield Components of Potato (Solanum tuberosum L. ) Gorwn in Siirt Province Conditions


Abstract views: 164 / PDF downloads: 98

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52520/masjaps.v7i2id191

Keywords:

Potato, Solanum tuberosum , Siirt, nitrojen fertilizer, yield, yield components

Abstract

This study was carried out to determine the effects of different nitrogen doses on yield and yield components of potato (Solanum tuberosum L.)  grown in field crops experimental area of Agricultural Faculty in Sirrit University during 2020 vegetation period.The application of increased nitrojen doses caused an increase in plant height, number of plant brances, tuber yield per plant, marketable tuber weight, number of tuber per plant, number of marketable tuber per plant, plot yield and yield per decareof potato. The increasing nitrogen doses has a significant effect on the tuber size of potatoes. Plant height varied between 24.55-46.60 cm, number of plant brances between 4.75-6.72 pieces, tuber yield per plant between 152.50-739.25 g, marketable tuber weight per plant between 146.12-739.25 g, discarded tuber weight between 0.00-6.37 g, number of tuber per plant between 4.42-10.30 pieces, number of marketable tuber per plant between 4.42-10.30 pieces, number of tuber discarded between 0.00-0.625 pieces,  yield per decare between 702.38-3404.36 kg with the increasing nitrogen doses. The results revealed that an increase in nitrojen up to 32 kg da-1 had positive effect on yield and yield components of potato plant, while further increase may have a negative effect on plant growth. The highest yield not only depends on the amount of fertilizer applied but also the climate and soil conditions have great influence on crop yield and quality.

Author Biography

Saliha KUTLU, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

 

 

References

Akdemir, H., Oktay, M., İget, M.E., Hakerlerler, H., Atıl, H., Öcel, T., 1997. Azotlu gübrelemenin patateste verim, kalite ve makro besin elementi kapsamına etkisi. Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1-2): 1-8.

Arıoğlu, H. 1997. Nişasta ve Şeker Bitkileri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No: 188 Ders Kitapları No:57, s: 3-230, Adana.

Arıoğlu, H. 2002. Nişasta ve Şeker Bitkileri Ders Kitabı. Genel Yayın No:188, Ders Kitapları Yayın No: A-57, s:234, Adana.

Arslan, H. 2019. Yarı kurak iklim şatlarında yetiştirilen patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinde dikim zamanının belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi 6(1): 94-10.

Arslan, B., Kevseroğlu, K. 1991. Bitki sıklığının bazı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinin verimi ve önemli özelliklerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (3): 89-111.

Boydak, E., Kayantaş, B. 2017. Bazı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinin verim ve verime etkili parametrelerinin belirlenmesi üzerine araşırma. Fen ve Doğa Dergisi, 6:2.

Cerit, C.S., Kaynak, M.A., 2010. Turfanda patates (Solanum tuberosum L.) yetiştiriciliğinde bazı çeşitlerin verim ve verim unsurlarının saptanması. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2): 111-116.

Çöl, N., Akınerdem, F. 2017. Patates (Solanum tuberosum L.) bitkisinde farklı mikarlardaki hümik asit uygulamalarının verim ve verim unsurlarına etkisi, Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi.

Dede, Ö., Kavalcı, R., 2019. Farklı potasyum dozlarının bazı patates çeşitlerinin verim ve kalite parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Dede, Ö., Oğurlu, E., 2019. Topraktan ve yapraktan hümik asit uygulamalarının patatesin (Solanum tuberosum L.) verim ve bazı verim özelliklerine etkisi, Ordu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Dede, Ö., Tatar, E. 2019. Farklı potasyum ve fosfor dozlarının patataeste (Solanum tuberosum L.) verim ve verim unsurları üzerine etkilerinin belirlenmesi, Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Demir, M., Çalışkan, S. 2017. Patateste (Solanum tuberosum L.) demir gübrelemesinin bitki gelişimi ve umru verimi üzerine etkileri, KSÜ, Doğa Bilimleri Dergisi, 20(özel sayı), 241-245.

Gezgin, S., Uyanöz, Ş. 1998. Çeşitli azot kaynaklarının patates bitkisinin verim ve bazı özellikleri üzerine etkisi, S. Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, 22 (1998), 81-86 Konya Tübitak.

Güler, S., Acar, M., Duran, H., Aytaç, S. 2011. Organik patatesyetiştiriciliği üzerinde araştırmalar. Organik tarımAraştırma Sonuçları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı / Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara/Turkey, pp. 133-137. (1) (PDF) Farklı Organik Gübrelerin Tohumluk Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.

Güler, A., Kolsarıcı, Ö. 1995. Farklı lokasyonlarda yetiştirilen değişik olumlu bazı patates çeşitlerinde (Solanum tuberosum L.) yüksekliğin morfolojik, fizyolojik, verim ve kalite özelliklerine etkisi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 19: 389-398.

Günel, E., Çalışkan, M.E., Kuşman, N., Tuğrul, K.M., Yilmaz, A., Ağirnasliğil, T., Onaran, H. 2010. Nişasta ve Şeker Bitkileri Üretimi, Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiri Kitabı, 377-395, Ankara.

İşler, N., Akpınar, M., Şahin, C.B. 2019. Çukurova koşullarında turfanda patates yetiştiriciliğinde farklı azot dozlarının verim ve tarımsal özelliklere etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Tarım Bilimleri Dergisi 24(1): 37.

Karadoğan, T., Günel, E. 1992. Bazı patates çeşitlerinin Erzurum ekolojik koşullarına adaptasyonu ile verim ve verim unsurları üzerine bir araştırma. Atatürk Üni, 23, 1-15.

Karadoğan, T., Özer, H., Oral, E., 1997. Gübrelemenin patatesin bazı kalite özelliklerine etkisi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997.

Kaya, C., Kumlay, A.,M., Karakuş, A., Sefaoğlu, F. 2016. Farklı olgunlaşma grubuna giren patateslerin potansiyel tohumluk üretim alanlarına uyumu. DUFED 5(1) 1-6

MGM, https://www.mgm.gov.tr/veridege rlendirme/il-ve-ilceler-istatistik. aspx?m=SIIRT [ [Ziyaret tarihi: 05 Mayıs 2020 ]

Onaran, H., Nam, M. 2001. Biyolojik azot gübresi dimargon ve biyolojik fosfor gübresi fosforina’nın patates bitkisinde verim ve bazı verim unsurları üzerine etkileri. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

Öztürk, E., Kara, K., Polat, T., 2007. Azotlu gübre formları ve uygulama zamanlarının patatesin verimi ve yumru büyüklüğü üzerine etkisi, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 25 240, Erzurum 2007.

Öztürk, E., Kavurmacı, Z., Kara, K., Polat, T. 2010 The effectsof diffirent nitrojen and phosphorus rates on some guality traits of potato. Potato research, 53(4): 309-312

Öztürk, E., Kurt, G. 2019. İnorganik gübreler ile solucan humusu ve leonarditin patates (Solanum tuberosum L.) bitkisinin verim, verim unsurları ve kalite üzere etkisi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019.

Samancı, B., Özkaynak, E., Çetin, M.D., 2003. Antalya koşullarında turfanda patates (Solanum tuberosum L.) yetiştiriciliğinde bazı çeşitlerin verim ve verim ile ilgili özelliklerinin belirlemesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(1): 7-33.

Şanlı, A., Karadoğan, T. 2012. Isparta ekolojik koşullarında farklı olgunlaşma grubuna giren bazı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(1): 33-41.

Tunçtürk, M., Tunçürk, R., Yıldırım, B., Eryiğit, T. 2004. Değişik azot dozları ve sıra üzeri mesafelerin patateste (Solanum tuberosum L.) verim ve kalite üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14(2): 95-104.

Zelalem, A., Tekalign, T., Nigussie, D. 2009. Response of potato (Solanum tuberosum L.) to diffirent rates of nitrogen and phosphorus fertilization on vertisls at Debre Berhan, in the central highlands of Ethiopia. African Journay of Plant Science, 3(2): 016-024.

Published

2022-06-07

How to Cite

ARSLAN, H., & KUTLU, S. (2022). Effects of Diffirent Nitrojen Doses on Yield and Yield Components of Potato (Solanum tuberosum L. ) Gorwn in Siirt Province Conditions. MAS Journal of Applied Sciences, 7(2), 389–399. https://doi.org/10.52520/masjaps.v7i2id191

Issue

Section

Articles