Response of Pennisetum hybridum to Wood Vinegar Application


Abstract views: 59 / PDF downloads: 32

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11608412

Keywords:

giant king grass, wood vinegar, DM yield, silage quality

Abstract

This study was conducted to determine the effect of different rates of wood vinegar on the forage yield and some quality parameters of giant king grass (Pennisetum hybridum). The experiment was carried out at Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Izmir/Turkey, during the summer growth seasons of 2023. In the experiment, four different rates of wood vinegar (WV) (WV0: 0 % [control], WV1: 1 %, WV3: 3 % and WV5: 5 %) were tested on the crop. Applications of wood vinegar were made on the leaves of the crop twice, and harvested plant materials were ensilaged. Some characteristics were measured such as plant height, dry matter (DM) yield, pH of silage, crude protein (CP) concentration, NDF and ADF contents. Results indicated that applications of wood vinegar had significant effect on plant height, number of tiller, DM yield and root weight but not CP, NDF and ADF contents. The highest DM yield was obtained from the application of WV3.

References

Anonymus, 1993. Bestimmung des pH-Wertes. In: Die chemischen Untersuchungen von Futtermitteln. Teil 18 Silage. Abschnit 18.1 Bestimmung des pH-Wertes. Methodenbuch Bd. III. VDLUFA-Verlag. Darmstadt.

Bengisu, G., Seydoşoğlu, S., Sevilmiş, U., 2020. Bitkilerde yaralanma sonrası uyarımlar. ISPEC International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development-IV, Kongre Bildiriler Kitabı, 10-12 Haziran, Ankara s: 97-98.

Birol, M., Günal, E., 2022. Odun sirkesinin tarımda kullanımı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(1): 596-608.

Boğa, M., Kılıç, H.N., Çanga Boğa, D., Gül Varış, C., 2023. Tarım, Orman ve Su Bilimlerinde Öncü ve Çağdaş Çalışmalar (Ed: A. Bobat). Maralfalfa’nın (Pennisetum sp.) ruminant hayvan beslemede kullanımı. Duvar Yayınları, Ankara, s:191-204.

Chen, D., Zheng, M., Zhou, Y., Gao, L., Zhou, W., Wang, M., Zhu, Y., Xu, W., 2022. Improving the quality of Napier grass silage with pyroligneous acid: Fermentation, aerobic stability, and microbial communities. Frontiers in Microbiolgy, 13:1034198.

Çeliktaş, N., Can, E., Atış, İ., Ertekin, İ., 2018a. Exploring the potential of giant king grass as a bioenergy crop in Mediterranean ecological conditions, 3rd International Energy & Engineering Congress Proceedings Book,18-19 October 2018, Turkey, pp:833.

Çeliktaş, N., Can, E., Tiryakioğlu, M., Kaya, D.A., Ertekin, İ., 2018b. Dev kralotu (Pennisetum hybridum) dip sürgünlerinin biyopolimerik kaplanması ile sentetik tohumluk üretimi. Uluslararası Katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi, 10-13 Eylül, Niğde, s:311.

Dumanoğlu, Z., 2020. Yenilenebilir enerji kaynaklarından bitkisel atıkların değerlendirilmesi, tarımda yenilikçi yaklaşımlar. Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik, 461-473.

Dželetović, Ž.S., Andrejić, G.Z., Simić, A., Geren, H., 2019. Influence of rhizome mass on the crop establishment and dry matter yield of Miscanthus×giganteus over ten seasons. Journal of Agricultural Sciences Belgrade, 64(1):21-35.

Dželetović, Ž.S., Andrejić, G.Z., Simić, A., Geren, H., Aleksić, U., Brajević, S., 2022. Potential risks and problems in the cultivation of perennial energy crops, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 26(2): 57-63.

Eren, M., Kocaoğlu Güçlü, B., 2023. Dev kralotu (Pennisetum hybridum) silajlarında in vitro rumen fermantasyonu ve metan üretiminin belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 21(1): 30-42.

Eren, M., Kocaoğlu Güçlü, B., 2024. Bölüm II, Türkiye’de ruminant beslemede kullanılabilecek bazı alternatif kaba yemler (Ed: Şinasi AŞKAR). France, Livre De Lyon.

Erkovan, Ş., Afacan, H., 2024. Performances of some sorghum genotypes under eskişehir ecological conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(1):107-115.

Geren, H., 2014. Farklı oranlarda baklagil yembitkileri ile silolanan dev kralotu (Pennisetum hybridum)’nun bazı kalite özellikleri üzerine bir araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(2):209-217.

Geren, H., Durul, G., 2014. Farklı tuz (NaCl) konsantrasyonlarının dev kralotu (Pennisetum hybridum)’nda biyokütle verimi ve bazı verim özelliklerine etkileri üzerine bir ön araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(1):85-91.

Geren, H., Simić, A., Kavut, Y.T., Avcioglu, R., 2014. Effect of deficit irrigation on the biomass yield and related characteristics of giant king grass (Pennisetum hybridum), 25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, 25-27 September, İzmir, p:277-280.

Geren, H., Avcıoğlu, R., Kavut, Y.T., Tan, K., Sargın, S., 2014. Akdeniz iklimi koşullarında yetiştirilen bazı çokyıllık sıcak mevsim buğdaygil cinslerinin yıllık sıcak mevsim buğdaygilleri ile silolanabilir verim, yem kalitesi ve biyoetanol verimi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(3): 243-251.

Geren, H., Kavut, Y.T., 2015. Effect of different plant densities on the yield and some silage quality characteristics of giant king grass (Pennisetum hybridum) under Mediterranean climatic conditions, Turkish Journal of Field Crops, 20(1):85-91.

Geren, H., Yaman, M., 2016. Effect of different N and P levels on the forage yield and some yield characteristics of Pennisetum hybridum, EGF 2016, 26th General Meeting, Trondheim-Norway, 21:448-450.

Geren, H., Kavut, Y.T., Ünlü, H.B., 2016a. Yield and silage characteristics of Pennisetum hybridum as affected by plant densities, EGF 2016, 26th General Meeting, Trondheim-Norway, 21:451-453.

Geren, H., Kavut, Y.T, Ünlü, H.B., 2016b. Türkiye için yeni bir enerji bitkisi: Dev Kralotu (Pennisetum hybridum), 2.Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, 27-30 Eylül, Samsun, s:135-143.

Geren, H., Kavut, Y.T, Kir, B., Simić, A., 2018a. An investigation on some quality characteristics of ensilaged giant king grass (Pennisetum hybridum) with different levels of leguminous forages, 1st International Conference on Advances in Plant Sciences, 25-27 April, Sarajevo, p:27.

Geren, H., Kavut, Y.T., Kir, B., Ural, E., 2018b. Effects on forage quality of giant king grass (Pennisetum hybridum) silage with addition of kudzu (Pueraria phaseoloides), 1st International Conference on Advances in Plant Sciences, 25-27 April, Sarajevo, p:29.

Geren, H., Kavut, Y.T., Ünlü, H.B., 2020. Effect of different cutting intervals on the forage yield and some silage quality characteristics of giant king grass (Pennisetum hybridum) under Mediterranean climatic conditions. Turkish Journal of Field Crops, 25(1):1-8.

Geren, H., Kavut, Y.T., Ünlü, H.B., 2021. Sürdürülebilir dev kralotu (Pennisetum hybridum) tarımında biçim aralıklarının kuru madde verimi ve bazı yem kalite özelliklerine etkisi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(3):2412-2422.

Geren, H., Quliyeva, L., 2023. Yeni tesis edilen dev kralotu (Pennisetum hybridum) bitkisinde sonbahar hasatlarının canlılık oranı üzerine etkisi. MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi, 8(3): 412–420.

Geß, A., Hazar Kalonya, D., 2023. Sustainable Husbandry? -A Comparative LCA of Three Lamb Breeding Systems in Turkey, Circular Economy and Sustainability.

Güner, İ., Geren, H., 2023. Dev kralotu (Pennisetum hybridum)’nun sap çelikleri ile çoğaltım olanakları üzerine araştırmalar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 60(1):81-89.

Jothityangkoon, D., Koolachart, R., Wanapat, S., Wongkaew, S., Jogloy, S., 2008. Using wood vinegar in enhancing peanut yield and in controlling the contamination of aflatoxin producing fungus. International Crop Science, 4: 253-253.

Koç, İ., Yardım, E.N., 2019. Pestisitlerin ve odun sirkesinin bazı mikrobiyal ve fiziko-kimyasal toprak parametrelerine etkilerinin araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(6): 896-904.

Koç, İ., Yardım, E.N., Yıldız, Ş., 2017. In vitro şartlarında küf etmenlerine karşı tavuk gübresinden elde edilmiş odun sirkesinin antifungal etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 27(4): 516-520.

Koç, İ., Yıldız, Ş., Yardım, E.N., 2020. A research on the effects of pesticides and wood vinegar on weeds and cultivated plants in wheat agro-ecosystem. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(2): 94-106.

Mmojieje, J., Hornung, A., 2015. The potential application of pyroligneous acid in the UK agricultural industry, Journal of Crop Improvement, 29(2):228-246.

Mungkunkamchao, T., Kesmala, T., Pimratch, S., Toomsan, B., Jothityangkoon, D., 2013. Wood vinegar and fermented bioextracts: Natural products to enhance growth and yield of tomato (Solanum lycopersicum L.). Scientia Horticulturae, 154:66-72.

Namlı, A., Akça, M.O., Turgay, E.B., Soba, R.M., 2014. Odun sirkesinin tarımsal kullanım potansiyelinin araştırılması, Toprak Su Dergisi, 3(1):44-52.

Nibalvos, A.V.G., Nibalvos, C.H.T., 2021. Growth effect of the different ratios of wood vinegar on Brassica juncea. American Journal of Agricultural Science, Engineering and Technology, 5(2): 339-350.

Ölmez, M., Büyük, F., Şahin, T., Büyük, E., 2020. The effect of wood vinegar on nutritional value and fermentation of grass silage. Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, 5(3): 90-95.

Özdoğan Çavdar, T., 2023. Tarımda iyileştirmeler (Ed: M. Ayçiçek, S. Sabancı Bal). Sürdürülebilir enerji kapsamında enerji bitkilerinin ve hasat zamanının önemi. İksad Publishing House, Ankara, s:87-100.

Özdoğan Çavdar, T., Geren, H., 2023. Sürdürülebilir enerji bitkileri tarımında bazı çok yıllık buğdaygillerin performansları. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 7(1):15-26.

Özyazıcı, M.A., 2023. Her yönüyle silaj (Ed: K. Kökten, S. Seydoşoğlu). Silaj yapımında kullanılan bitkiler. Iksad Publishing House, Ankara, s:63-100.

Polthanee, A., Kumla, N, Simma, B., 2015. Effect of Pistia stratiotes, cattle manure and wood vinegar (pyroligneous acid) application on growth and yield of organic rainfed rice, Paddy and Water Environment, 13(4):337-342.

Saberrezaei, M., Geren, H., 2022. Farklı biçim yüksekliği ve azot seviyelerinin dev kralotu (Pennisetum hybridum)’nda yem verimi ve kalitesine olan etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 59(1):107-118.

Sarıtaş, F., Namlı, F., 2023. Farklı materyallerden elde edilen odun sirkesinin mısır bitkisinde verim ve verim öğeleri üzerine etkisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 11(2):154-161.

Soltani, S.A.P, Modarres-Sanavy, S.A.M., Sadat Asilan, K., 2023. The effect of wood vinegar and biochar on the quantitative and qualitative yield of soybean in water shortage condition, Environmental Stresses in Crop Sciences, 15(4): 907-920.

Travero, J.T., Mihara, M., 2016. Effects of pyroligneous acid to growth and yield of soybeans (Glycine max). International Journal of Environmental and Rural Development, 7-1:50-54.

Turan, N., 2023. Alternative Forage Crops-II (Ed: G Demiroğlu Topçu). Maralfalfa (Pennisetum sp.), Iksad Publishing House, Ankara, p:153-173.

Wu, S., Wang, C., Chen, D., Zhou, W., Chen, X., Wang, M., Zhang, Q., 2022. Effects of pyroligneous acid as silage additive on fermentation quality and bacterial community structure of waste sugarcane tops. Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 9:67.

Yamaç, Y., Geren, H., 2023. Yeraltı depolamasının dev kralotu (Pennisetum hybridum) bitkisinin vejetatif çoğaltımına etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 10(3):243-251.

Yıldırım, İ., Kardeş, Y.M., Gülümser, E., 2024. Silajlık mısıra farklı oranlarda ilave edilen şerbetçi otunun silaj kalitesine etkisi. ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi, 8(1): 221-228.

Yurteri, E., 2024. Effect of Plant Growth Regulators on Different Explants and Explant Size of Yellow Everlasting (Helichrysum pallasii Sprengel Ledeb.) Under in Vitro Conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(1): 266-272.

Yurtsever, N., 1984. Deneysel İstatistik Metotlar, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 121, Ankara.

Published

2024-06-19

How to Cite

GEREN, H., ƏLƏSGƏROVA , S., MEHTİYEV, Əli, & QULIYEVA, L. (2024). Response of Pennisetum hybridum to Wood Vinegar Application. MAS Journal of Applied Sciences, 9(2), 211–220. https://doi.org/10.5281/zenodo.11608412

Issue

Section

Articles