Evaluation of Traditıonal and Complementary Medicine Attitudes of Adults


Abstract views: 159 / PDF downloads: 88

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10682614

Keywords:

Traditional and complementary medicine, nursing, attitude

Abstract

The aim of this study is to evaluate the attitudes of individuals towards Traditional and Complementary Medicine. This study is cross-sectional and descriptive. The sample of the study consisted of 315 individuals aged 18 years and over who agreed to participate in the study. Data were collected from individuals in the form of an online questionnaire. IBM SPSS 26.0 statistical software program was used for data analysis. The mean total score of the Traditional and Complementary Medicine Attitude Scale of the individuals was 112.47±18.60, which is above the middle level, and a significant relationship was found between age and the total score of the Traditional and Complementary Medicine Attitude Scale, between marital status and the total score of the Traditional and Complementary Medicine Attitude Scale, and between the presence of children and the total score of the Traditional and Complementary Medicine Attitude Scale (p<0.05). There was a correlation between the age of the individuals, the sub-dimensions of the Traditional and Complementary Medicine Attitude Scale and the total score of the Traditional and Complementary Medicine Attitude Scale. There is a positive correlation between age and Intellectual View of Complementary Medicine and Holistic View of Health, and a negative correlation between Dissatisfaction with Modern Medicine. In conclusion, literature studies show that the preference rates for Traditional and Complementary Medicine practices are increasing in the world and in our country, but unconscious use of Traditional and Complementary Medicine practices can also lead to negative consequences in individuals. The use of Traditional and Complementary Medicine practices must be under the control of health professionals with traditional and complementary medicine certificates. Nurses, who are health professionals, have important duties in this regard. According to the results of this study, the use of Traditional and Complementary Medicine practices by individuals in certain groups should be questioned and necessary counseling, training and guidance should be provided.

References

Akalın, B., İrban, A., Özargun, G., 2023. Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının mevcut standartları ve iyileştirme önerileri. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, 5(1): 49-69.

Balkan, E., Oskay, Ü., 2023. Kolcaba’nın konfor kuramı doğrultusunda serviks kanserli bir hastanın hemşirelik bakımı. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 6(1): 166-173.

Buran, G., Kaçan, C.Y., 2023. Hemşirelik öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı ile geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1): 118-125.

Dursun, S.İ., Vural, B., Keskin, B., Kaçar, H.K., Beyhan, A., Kadıoğlu, H., 2019. Yetişkinlerde geleneksel/tamamlayıcı tıp tutumu ile sağlık okuryazarlığı ve sağlık algısı arasındaki ilişki. Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 1(1): 1-10.

Ersöz, M., Gözüyeşil, E., Sürücü, Ş.G., 2024. Doğumda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ve ebelerin rolleri. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 14(1): 38-49.

Kaçmaz, E.D., Tektaş, P., 2023. Öğrenci hemşirelerin genel kliniklerde konsültasyon-liyezon psikiyatrisi hemşireliğine yönelik belirledikleri hemşirelik tanılarının incelenmesi. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 6(3): 665-672.

Kaptanoğlu, R.Ö., Tosun N., 2022. Türkiye ve Dünyada alternatif-tamamlayıcı tıp kullanımı. Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 1(9): 1-9.

Kılıç, G., Polat, Ö., Eşbah, A.Ü., 2023. Cerrahi tedavi planlanan lomber disk hernisi hastalarında geleneksel ve tamamlayıcı tıp tekniklerinin kullanımı: anket çalışması. Sağlık Bilimlerinde Değer, 13(1): 67-72.

Köse, E., Ekerbiçer, H.Ç., Erkorkmaz, Ü., 2018. Complementary, alternative and conventional medicine attitude scale: turkish validity reliability study, Sakarya Tıp Dergisi, 8(4): 726–736.

Köse, E., Oturak, G., Ekerbiçer, H., 2021. Bir grup tıp fakültesi öğrencisinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumu ve sağlık okuryazarlığı ilişkisinin incelenmesi. Sakarya Tıp Dergisi, 11(2): 373-380.

Magdalena, L., Ilona, K., Julia, B., Agnieszka, K., Rafał, P., 2022. Opinions and Experiences of Physicians Regarding Complementary and Alternative Medicine (CAM). A research report from Poland. Journal of Education, Health and Sport, 12(8): 307–316.

McFadden, K.L., Hernandez, T.D., Ito, T. A., 2010. Attitudes toward complementary and alternative medicine infl uence its use, Explore, 6(6): 380-388.

Özer, Z., Turan, G.B., Bakır, E., 2020. Dahiliye polikliniğine başvuran hastaların geleneksel ve tamamlayıcı tıbba karşı tutumları ve etkileyen faktörler. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, 2(3): 102-112.

Sönmez, C.I., Başer, D.A., Küçükdağ, H.N., Kayar, O., Acar, İ., Güner, P.D., 2018. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili Bilgi Durumlarının ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Konuralp Medical Journal, 10(3): 276-281.

Şimşek, D., Duman, F.N., Gölbaşı, Z., 2022. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin premenstrual sendrom ile baş etmede kullandığı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 12(1): 116-125.

World Health Organization WHO., 2023. What is the WHO standard age group classification?. https://homework.study. com/explanation/what-is-the-who-standard-age-group-classification. html#:~:text=The%20WHO%20standard%20age%20group%20classification%20is%20a%20set%20of,than%2019%20years%20of%20age. Erişim tarihi: 18.10.2023.

Yurtsever, İ., Karagözoğlu, Ş., 2023. ALL tanılı yetişkin hastada gordon'un fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli'ne göre hemşirelik bakımı: olgu sunumu. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 6(3): 193-202.

Published

2024-03-12

How to Cite

KISKAÇ, N., KISKAÇ, M., ZORLU, M., KARATOPRAK, C., & ÇAKIRCA, M. (2024). Evaluation of Traditıonal and Complementary Medicine Attitudes of Adults. MAS Journal of Applied Sciences, 9(1), 127–134. https://doi.org/10.5281/zenodo.10682614

Issue

Section

Articles