The Effect of Different Sowing Dates on Some Morphological and Agronomic Characteristics of Buckwheat (Fagopyrum esculentum)


Abstract views: 44 / PDF downloads: 21

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10619409

Keywords:

number of plants per square meter, stem length, stem thickness, green and dry herbage yields

Abstract

It was aimed to investigate the effect of different sowing times on some morphological and agricultural parameters of buckwheat (population) plant, which has different uses, in spring under Ankara ecological conditions and to determine the appropriate sowing time. The experiments were conducted in a randomised block design with five replications in 2017-2019 under natural conditions. According to the results of the research; buckwheat plants were damaged by low temperatures in late March and early April sowings and herbage yields decreased significantly. The lowest green herb yield was obtained in late March (40.73 kg da-1), the highest after mid-April (381.83 kg da-1). It is recommended to plant after mid-April in the region due to damage to the plant in early plantings.

References

Acar, R., 2009. Karabuğday (köşeli buğday)’ın tarımı. Konya Ticaret Borsası Dergisi, 31:30-37.

Acar, R., Güneş, A., Gummadov, N., Topal, İ., 2011. Farklı bitki sıklıklarının karabuğday’da (Fagopyrum esculentum Moench.) verim ve bazı verim unsurlarına etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(3): 47-51.

Acar, Ö., 2019. Karabuğday çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve verim ögeleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alkay, R., Kökten, K. 2020. Bingöl koşullarında karabuğday çeşitlerinde ekim zamanının ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9(1): 29-34.

Anonim, 2008. Buckwheat. (http://en.wikipedia.org/wiki/buckwheat (Erişim tarihi: 24.06.2008).

Anonim 2016. Toprak Analiz Sonuçları. Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Ankara.

Anonim, 2020. İklim Verileri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Ankara.

Arslan, Ö. 2021. Farklı ekim zamanları ve hasat dönemlerinin Bursa ekolojik koşullarında yetiştirilen karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) ot verimi ve kalite üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Baburkova, M., Valinova, J. Ve Moundry, J., 1999. Influence of nitrogen fertilizer application on yield and chemical composition of buckwheat seeds. Series of Crop Science, 16:35-40.

Biçer, A., Özyazıcı, G., 2020. İkinci ürün olarak yetiştirilen karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench.)’da vermikompost dozlarının verim ve bazı kalite özelliklerine etkisi. Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, 7(9): 273-287.

Er, M., 2018. Karabuğday bitkisinin kuru otu ya da silajının besin değeri ile süt keçilerinde süt verimine etkilerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Kan, A., 2011. Konya ekolojik koşullarında yetiştirilen karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) bazı kalite özelliklerinin araştırılması. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25 (4), 66-70.

Kara, N. 2014. Yield and mineral nutrition content of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench): the effect of harvest times. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1):85-94.

Kara, N., Yüksel, O., 2014. Karabuğdayı hayvan yemi olarak kullanabilir miyiz?. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 1(3): 295-300.

Kara, N., Gürbüzer, G. 2018. Karabuğdayın yazlık olarak Isparta doğal yağış koşullarında farklı ekim zamanlarında yetiştirilme olanaklarının araştırılması. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1): 46-50.

Köksal, Ş., 2017. Yozgat şartlarında karabuğday yetiştiriciliği. Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yozgat.

Tang, C.H, 2007. Thermal properties of buckwheat proteins as related to their lipid contents. Food Research Inernational, 40(3): 381-387.

Wei, Ym., Hu, Xz., Zhang, Gg., Ouyang, S.h., 2003. Studies on the amino acid and mineral content of buckwheat protein fractions. Food/Nahrung, 47(2): 114-6.

Yavuz, H. 2014. Aydın ekolojik koşullarında farklı ekim sıklığının karabuğday’da (Fagopyrum esculentum Moench.) verim ve bazı kalite özelliklerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın.

Published

2024-03-12

How to Cite

UYGUN, S., & EFE, B. (2024). The Effect of Different Sowing Dates on Some Morphological and Agronomic Characteristics of Buckwheat (Fagopyrum esculentum). MAS Journal of Applied Sciences, 9(1), 58–63. https://doi.org/10.5281/zenodo.10619409

Issue

Section

Articles