The Effect of Previous Crop on Different Forage Crops in Summer Sowing


Abstract views: 141 / PDF downloads: 66

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10003683

Keywords:

Previous crop, forage crop, hay yield, hay quality

Abstract

This study was carried out to determine the hay yield and quality traits of silage mazie (Zea mays L.), sorghum sudangrass hybrid (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.)  and buckwheat (Fagopyrum esculentum L.) sowing under alfalfa and oats in Pazaryeri district of Bilecik province in 2023. The study was designed according to the Random Block Trial Design with 3 replications and each plant was evaluated on its own. The hay yield (HY), crude protein ratio (CP) and yield (CPV), acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF), potassium (K), phosphorus (P), calcium (Ca), and magnesium (Mg) ratios were determined. The highest HY and CPV in three plants of of were obtained from plots planted after alfalfa. According to the results, silage maize, sorghum sudangrass hybrid and buckwheat grown after alfalfa showed better performance in terms of the examined traits. Accordingly, it has been determined that it would be more appropriate to plant all three plants after alfalfa as summer crops in the ecology of the region.

 

References

Alçiçek, A., Kılıç, A., Ayhan, V., Özdoğan, M., 2010. Türkiye’de kaba yem üretimi ve sorunları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı, 11-15.

Alkay, R., Kökten, K. 2020. Bingöl koşullarında karabuğday çeşitlerinde ekim zamanının ot verimi ve kalitesi üzerine etkileri. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 9(1): 29-34.

Budak, B., Soya, H., 2003. İkinci ürün olarak yetiştirilen farklı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin hasıl verimleri üzerinde bir araştırma. Türkiye, 5: 13-17.

Çelen, A. E., Geren, H., Soya, H., Tan, E., 1998. Ege bölgesinde yazlık ikinci ürün yem bitkileri yetiştirme olanakları. Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, Kongre Bildiri Kitabı 7-11 Kasım 1998, 258-264. Aydın.

Gül, İ., Yildirim, M., Akinci, C., Doran, I. and Kilic, H., 2008. Response of silage maize (Zea mays L.) to nitrogen fertilizer after different crops in a semi arid environment. Turkish Journal of Agriculture and Foresty, 32 (6): 513-520.

Gülümser, E. 2016. Orta Anadolu koşullarında Macar fiği+ tahıl karışımlarının ve arkasından ekilen silajlık mısırın verim ve kalitesinin belirlenmesi Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Kavut, Y. T., Geren, H., 2015. Farklı ön bitki ve ekim zamanı uygulamalarının silajlık mısırın (Zea mays L.) verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(2): 163–170.

Meşe, A., Gülümser, E., Mut, H., 2019. Bilecik ili yem bitkilerinin mevcut durumu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(2): 336-343.

Özyazıcı, M. A., Açıkbaş, S. 2020. Sorgum x sudanotu melezi ve sudanotu çeşitlerinde hasat zamanının makro besin maddeleri konsantrasyonlarına etkisi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 7(1): 47-58.

Yaylak, E., Alçiçek, A., 2003. Sığır besiciliğinde ucuz bir kaba yem kaynağı: Mısır Silajı. Hayvansal Üretim, 44(2): 29-36

Published

2023-10-21

How to Cite

MUHCU, B., YILDIRIM, İlknur, KARDEŞ, Y. M., & GÜLÜMSER, E. (2023). The Effect of Previous Crop on Different Forage Crops in Summer Sowing. MAS Journal of Applied Sciences, 8(Özel Sayı), 943–948. https://doi.org/10.5281/zenodo.10003683

Issue

Section

Articles