The Examination of The Impact of Growth Expectations on Rural Supports in Turkey Using The Todo-Yamamoto Method


Abstract views: 82 / PDF downloads: 57

Authors

  • Mustafa ÖZYÜCEL Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Isparta https://orcid.org/0000-0002-5010-0603

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8175042

Keywords:

Development, rural development, economic supports

Abstract

In the rapidly developing and growing world, there is an increase in human needs. The constant increase and changes in human needs over time have led to the adoption of different production methods in countries. The changes in production techniques vary depending on the development potential of countries. Advanced countries have observed an increase in production in various sectors with the implementation of technological production methods. In the agricultural sector, for example, the increase in mechanization has resulted in significant production growth. In underdeveloped countries, on the other hand, production is still carried out using traditional methods. The potential for production in such countries depends on their internal dynamics. In countries classified as underdeveloped, the ability to produce is subject to the necessary capital structure. The support given to the producers by the public institutions is sometimes in the form of in-kind and sometimes in the form of cash support. These supports provided by the public economy have an impact on Turkey's annual growth rates. The study conducted in this regard examines the impact of the supports provided for rural development in Turkey on economic growth. The data obtained from the Central Bank of the Republic of Turkey is analyzed using the Todo-Yamamoto method. The study examines the causality between rural development supports and growth expectations in Turkey.

References

Atukeren, E., 2011. Granger-Nedensellik sınamalarına yeni yaklaşımlar. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(Özel), 137 - 153.

Cengiz, M., Terzi Yüksel, A., 2018. Hipotez testleri ders notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat fakültesi, İstatistik Bölümü

Çelenkoğlu, A., 1993. Üçer Aylık Milli Gelir Hesapları, Devlet Planlama Teşkilatı, Uzmanlık Tezi, Ankara

Düğer İ., Hakkı, Dulupçu A.Murat 2001. İktidada Giriş, Graphis Yayınları, İkinci Basım, İstanbul

Erdinç, Z., 2018. İktisadi Büyüme, Anadolu Üniversitesi, Ed: Günsoy G., Erdinç Z., T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3656,

Parasız, İ., 2008. Ekonomik büyüme teorileri, Ezgi Kitabevi .

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2021-2023), Ankara

Takım, A., 2010. Türkiye’de GSYİH ile İhracat Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2): 1-16

Toda, H.Y., Yamamoto, T. 1995. Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics,

Tuna, Y., 2023. https://ansiklopedi.tubitak. gov.tr/ansiklopedi/ekonomik_buyume

Turan, T., 2008. İktisadi büyüme teorisine giriş, Yalın Yayıncılık.

Ünsal, E., 2017. Makro İktisat, Murat Yayınları, Genişletilmiş 11.Baskı, Ankara

Published

2023-09-01

How to Cite

ÖZYÜCEL, M. (2023). The Examination of The Impact of Growth Expectations on Rural Supports in Turkey Using The Todo-Yamamoto Method. MAS Journal of Applied Sciences, 8(3), 451–461. https://doi.org/10.5281/zenodo.8175042

Issue

Section

Articles