Nursing Department First-Year Students After The Pandemic Examination of Anxiety Levels


Abstract views: 109 / PDF downloads: 60

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8179076

Keywords:

Covid-19, nursing students, Anxiety, post-pandemic

Abstract

Nursing students may be in an anxious mood against occupational risks. The COVID-19 pandemic, which has led to many changes in today's world, has also increased concerns and affected nurses. This research is planned descriptively to determine the anxiety levels of first-year nursing students at the beginning of their education in the post-pandemic period. The data of the study were collected by a researcher in the Department of Nursing of a university. In the collection of the data, the Personal Information Form prepared by the researcher and the continuous anxiety scale was used. 107 nursing department students studying in the first year of a state university participated in the study. While 98.20% of the participants were between the ages of 18-25 and 77.57% chose the nursing department voluntarily, the most important reason for choosing the department was determined as 29.91% liking the health field and 25.23% finding easy assignment/job opportunities. As a result of the bilateral comparisons, it was determined that the significant difference was that those who chose the nursing department voluntarily and thought that they received happiness and satisfaction from the department while reading the department had lower levels of continuous anxiety (p<0.05) than those who did not feel anything against the department When the thoughts about the field they studied were examined, it was concluded that 52.34% of the nursing department gave happiness and satisfaction, and 27.10% did not feel anything about the department. It was found that the students' Continuous Anxiety Scale scores ranged from 23 to 68 and the average was 43.99. However, it can be said that students who willingly and lovingly chose the nursing department were not affected by the pandemic and its aftermath.

References

Beydağ, K. D., Gündüz, A., Özer, F. 2008. Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi, 1(3): 137-142.

Bölükbaş, N. 2018. Hemşirelik öğrencilerinin meslek seçimi ve etkileyen faktörler. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 1(1): 10-17.

Dinçer, F., Öztunç, G. 2009. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 16(2): 22-33.

Güdücü Tüfekçi, F., Yıldız, A. 2009. Öğrencilerin Hemşireliği Tercih Etme Gerekçeleri ve Gelecekleri ile İlgili Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1): 31-3.

Jameson, PR., 2014. The effects of a hardiness educational intervention on hardiness and perceived stress of junior baccalaureate nursing students. Nurse education today, 34(4): 603-607.

Önler, E, Saraçoğlu GV. 2010. Hemşirelikte Meslek Seçimi Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerliliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(2): 78-85.

Özorak, Ö. 2010. Preoperatif basınç ağrı eşiği, stait anxiety inventory (durumluluk kaygi ölçeği) ve stres hormonu (kortizol'ün) postoperatif analjezi ihtiyacı ile korelasyonu. (Uzmanlık Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta, 72.

Sevinç, S., Özdemir, S. 2017. Hemşirelik öğrencilerinin kaygı ve umutsuzluk ilişkisi: Kilis örneği. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19(2): 14-24.

Smith, GD., Cheung, F., Li, W. 2020. COVID-19: Emerging compassion, courage and resilience in the face of misinformation and adversity. Journal of Clinical Nursing, (9-10): 1425-1428.

Turner, K., McCarthy, VL. 2017. Stress and anxiety among nursing students: A review of intervention strategies in literature between 2009 and 2015. Nurse Education in Practice, 22(1): 21-29.

Ünsar, S., Erol,Ö., Turan, N. 2006. Meslek esasları dersi alan hemşirelik ve ebelik 1. sınıf öğrencilerinin durumluluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Hemşirelik Forumu Dergisi, 3(1): 94-99.

Yücel, B., Görmez., A. 2019. SARS-corona virüsüne genel bakış. Türkiye Teknoloji e Uygulamalı Bilimler Dergisi, 2(1): 32-39.

Published

2023-09-01

How to Cite

AYDIN KAHRAMAN, H. (2023). Nursing Department First-Year Students After The Pandemic Examination of Anxiety Levels. MAS Journal of Applied Sciences, 8(3), 503–510. https://doi.org/10.5281/zenodo.8179076

Issue

Section

Articles