Investigation of the Activities of the Irrigation Associations in Samsun


Abstract views: 96 / PDF downloads: 59

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8162149

Keywords:

Irrigation unions, producer organizations, DSI, Samsun

Abstract

Irrigation associations are farmer organizations that carry out irrigation management with their own organizations and play a role in the development of the agricultural sector and the protection of the country's water resources. The aim of the research is to determine the activities of the irrigation unions in Samsun and to reveal the problems faced by the unions. The data of the research were obtained through a questionnaire from Altınkaya, Kızılırmak, Ladik Akdağ and Vezirköprü Irrigation Associations in Samsun. The total number of water user farms in the area is 10,814. The total number of members of irrigation associations is 7769. Irrigation associations serve 147 villages and Vezirköprü Irrigation Association operates on 14,091 (32.99%) hectares, Altınkaya Irrigation Association on 11,550 hectares (27.04%), Bafra Kızılırmak Irrigation Association on 10,000 hectares (23.41%), and Ladik Akdağ Irrigation Association on 7074 hectares (16.56%). Economic structures of irrigation association are fluctuating. In the province of Samsun, 4 irrigation association collected a total of 32.46 million TL water usage service fee in 2022. Water usage service fee alone accounted for 84.45% of their total revenues. The most important expense item of the associations is personnel expenditures with a rate of 34%. The important problems faced by the associations are paying the water usage service fee on time, instant data is not visible to associations, and the need for digital business maps. These results will shed light on taking measures that will contribute to the effective and efficient operation of irrigation associations.

References

Anonim, 2021. 2021 yılı yatırım programı ve bütçe takdim raporu. Edirne: 11.Bölge Müdürlüğü.

Çakmak, B., 2002. Kızılırmak havzası sulama birliklerinde sulama sistem performansının değerlendirilmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 5(2): 130-141.

DSİ, 2022. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kayıtları, (https://www.dsi.gov.tr/), (Erişim Tarihi: 04.03.2023)

Ersöz, Ö., Çamoğlu, G., 2020. Bursa sulama birliklerinin su kullanıcılarına ve birlik çalışanlarına göre durumunun değerlendirilmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1): 213-224.

Gençoğlu, M., Değirmenci, H., 2019. Sulama performansının değerlendirilmesi: kırıkhan sulama birliği örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(3): 436-443.

Gündoğmuş, E., Çakmak, B., Tanrıvermiş, H., Türker, M., 2001. Türkiye'de sulama tesislerinin birlik ve kooperatiflere devri ve devir sonrası tesislerin işletmeciliğinde yaşanan sorunlar. 1.Ulusal Sulama Kongresi, Antalya, s.82-91.

Kaya, N., Çiftçi N., 2016. Sulama birliklerinin tarımsal sulama işletmeciliğindeki rolü, Konya-Çumra Sulama Birliği örneği. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 5(2): 45-57.

Kılıç Topuz, B., 2017. Samsun İli Tarımsal Üretici Birliklerinde Güven ve Performansa Etkili Faktörler Doktora tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Topuz, B. K., Bozoğlu, M., Başer, U., 2017. Güncel gelişmeler kapsamında Türkiye’deki çiftçi örgütlerine yönelik mevzuatın değerlendirilmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 52:140-161.

Kibaroğlu, A., 2022. Türkiye sulama yönetimi politikaları ve sulama birlikleri. Eurasian Journal of Agricultural Economics, 2(2): 24-31.

Sesveren, S., Karakaya, F.G., 2019. Kartalkaya sol sahil sulama birliği bazı performans göstergeleri, sulama problemleri ve çözüm önerileri. Journal of the Institute of Science and Technology, 9(1): 76-84.

Published

2023-09-01

How to Cite

KURUCU, Önder, & BAŞER, U. (2023). Investigation of the Activities of the Irrigation Associations in Samsun. MAS Journal of Applied Sciences, 8(3), 430–437. https://doi.org/10.5281/zenodo.8162149

Issue

Section

Articles