A Study on the Determination of Rooting Characteristics of Some Vine Rootstocks


Abstract views: 79 / PDF downloads: 67

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7664498

Keywords:

Grape, Vine rootstock, Rooting, Rootin ratio

Abstract

In this study carried out at Bilecik Şeyh Edebali University Faculty of Agriculture and Natural Sciences between 2021-2022, it was determined that 16 different vine rootstocks (Fercal ,41B, Harmony, Ramsey, 8B, SO4, 1103P, 99R, Dogridge, 5BB, 44/53, 1045, 110R, 1613C, 140 Ru., 1616C) rooting characteristics were determined. In addition, within the scope of the study, the first rooting dates of the cuttings of rootstocks were determined. Rooting percentages (%), number of roots (number), root weights (g), root lengths (cm) of rootstocks were determined within the scope of the research. According to the results obtained, 1616 C came to the fore in both years in terms of rooting time among the rootstocks, and the first rooting was observed on the 16th day in the 1st year and on the 9th day in the 2nd year. The rootstock variety with the latest rooting was 1045 rootstocks with 35 days. In terms of rooting rates, the rootstock varieties with the highest rooting rate of 100% were 1613C, 140 Ruggueri, 41B and Harmony, while the lowest rooting rate was found in 110R rootstocks with 33.3%. In terms of root weight, the highest root weight per cutting was obtained from 99R rootstock, and the lowest root weight was obtained from 110R rootstock. In the evaluation made in terms of root length, the highest average root length was obtained from Fercal rootstock.

 

References

Anonim, 2022a. FAOSTAT. https://www.fao.org/faostat/en/#home, (Erişim tarihi: 02.10.2022).

Anonim, 2022b. TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri. https://data.tuik.gov.tr/Kat egori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 (Erişim tarihi: 02.10.2022).

Cangi, R., Yağcı A., Doğan A., Uyak C., 2017. Asma Fidanı Üretim Tekniği, (https://www.academia.edu/43837632/Asma_Fidanı_Üretim_Tekniği), (Erişim tarihi: 17.10.2020)

Çelik, H, Uyar Z., 1992. Serada tüplü asma fidanı üretiminde tüp büyüklüğünün fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkileri. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Tam Metin Bildirileri, 13-16 Ekim, İzmir, s: 467-471.

Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S., Fidan Y., Marasalı,B., Söylemezoğlu, G. 1998. Genel Bağcılık Sunfidan Mesleki Kitaplar Serisi:1, 253 s, Ankara

Çelik, M., Gargın, S. 2009. Bazı Amerikan anaçlarının köklenme yetenekleri üzerine indol-bütirik asit (IBA) dozları ve çelik kalınlıklarının etkisi. Türkiye Bağcılık ve Tenolojileri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 5-9 Ekim, Manisa, 2: 13-18.

Fidan, Y., Yavaş İ., 1987. Yeni bağcılığa geçiş. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.

Galet, P., 1998, Grape varieties and rootstock varieties. Oenoplurimédia, haintre, France, 1998, ISBN: 9782905428127, 2905428120

Gökbayrak, Z., Dardeniz, A., Çakır A., Türk H., 2009. Suda bekletme ve oksin uygulamalarının 41 B anacı çeliklerinde adventif kök oluşumuna etkisi. Türkiye Bağcılık ve Tenolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5-9, Ekim 2: 37-41, Manisa.

Kelen, M., Demirtaş, İ., 2001, 5 BB ve 420 A Amerikan Asma Anaçlarının Köklenme Oranları ve Kök Kaliteleri Üzerine Farklı Köklendirme Ortamları ile IBA Dozlarının Etkileri, Journal of Agricultural Sciences, 7 (01), 142-146.

Keskin Ö., 2015. Üzümün Bağı Asmanın Kurdu: Osmanlı İmparatorluğunda Filoksera İle Mücadele. Tarih İncelemeleri Dergisi, XXX / 2, 2015, 479-505

Kök, Demir., 2018. Farklı doz ve sürelerde uygulanan trichoderma harzianum'un ramsey anacı çelikerinin köklenmesi üzerine etkileri. Bahçe 47 (Özel Sayı 1: Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu): 163–167.

Korkutal, İ., 2015. Bağcılıkta metil jasmonat (MeJA), jasmonik asit (JA) ve salisilik asitin (SA) aşıda kallus oluşumu üzerine etkileri, Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, (Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Özel Sayısı): 217-230.

Reisch, B.I., Owens, C.L., Cousins, P.S., 2012, Grape, In: Fruit breeding, Eds: Springer, p. 225-262.

Rieger. M., 2006. Introduction to fruit crops, Haworth Press Inc., Binghamton, NY, p. 462.

Sağlam H., Yağcı A., Çalkan Sağlam Ö., 2005. Bazı Amerikan asma anaçlarında iba kullanımının fidan kalite ve randımanına etkileri üzerine bir araştırma. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu, Tam Metin Bildiri Kitabı, 19-23 Eylül, Tekirdağ, s: 554-560.

Smith J.P., 2004. Investigations into the mechanisms underlying grapevine rootstock effects on scion growth and yield. PhD Thesis, Charles Sturt University, Wagga Wagga, Australia, pp.196.

Sucu, S., Yağcı, A., 2017. Bazı asma anaçları ve bu anaçlar üzerine aşılı sultani çekirdeksiz çeşidinde fidan randımanı ve kalite özelliklerinin belirlenmesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(1): 53-59.

Tramontini, S., Vitali, M., Centioni, L., Schubert, A., Lovisolo, C., 2013, Rootstock control of scion response to water stress in grapevine, Environmental and experimental botany, 93: 20-26.

Published

2023-03-06

How to Cite

SAĞLAM, H., ÇALKAN SAĞLAM, Özlem, & KARAKOYUN, M. (2023). A Study on the Determination of Rooting Characteristics of Some Vine Rootstocks. MAS Journal of Applied Sciences, 8(1), 103–108. https://doi.org/10.5281/zenodo.7664498

Issue

Section

Articles