Determination of Fresh Ear Yield And Yield-Effective Ear Characteristics Of Some Sweet Corn Genotypes (Zea mays L. saccharata) in Harran Plain Conditions


Abstract views: 154 / PDF downloads: 105

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7451728

Keywords:

Sweet corn, fresh ear yield, fresh grain, fresh ear characteristics, Harran Plain

Abstract

In this study, it was aimed to determine the fresh ear yield and yield-effective ear characteristics of some sweet corn genotypes (Zea mays L. saccharata Sturt) in Harran Plain Conditions. The study was carried out in randomized blocks experimental design with 3 replications in the conditions of the Harran Plain in 2016 and 2017. Baron, Vega, Jubilee, GSS 5649 and Merit hybrid sweet corn varieties were used as a crop material in the study. features such as fresh ear length (cm), fresh ear diameter (mm), number of kernels per fresh ear (piece ear-1), fresh single ear weight (g), fresh ear yield (kg da-1) and fresh grain yield (kg da-1) were researched and found to be statistically significant (P≤0.01). According to the research results; it has been determined that the ear length was between 17.5 and 20.7 cm, the ear diameter was 35.0 and 44.9 mm, the number of kernels on the ear was 392.4 and 588.9. Fresh single ear weight ranged from 159 to 256 g, the fresh ear yield ranged from 1341 kg da-1 to 2005 kg da-1, and the fresh grain yield varied from 1005 to 1437 kg da-1. GSS 5649 variety, one of the sweet corn varieties used in the experiment, reached the highest values ​​in both years in terms of the examined characteristics.

References

Ağaçkesen, M.N., ve Öktem, A., 2020. Farklı zamanlarda yapılan hasadın merit tatlı mısır çeşidinde (Zea mays L. saccharata Sturt.) taze koçan verimi ve bazı verim unsurlarına etkisi. KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi 23(1): 69-76.

Akgün, İ., Burcu Y., Karaman, R., Kaya, M. 2017. Isparta koşullarında farklı ekim zamanı ve bitki sıklığının şeker mısırında (Zea mays saccharata Sturt.) Taze koçan ağırlığı ve bazı tarımsal özelliklere etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26 (Özel Sayı): 23−30.

Alan, Ö. 2017. Tatlı mısır hakkında genel bir değerlendirme. https://www.researchgate.net/publication/311495708 (Erişim tarihi: 04 15, 2020 ).

Baboğlu, M. 2020. Mısır Tarımı. Tarım ve Orman bakanlığı. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ (Erişim tarihi: 05.19.2020).

Anonim, 2019. Şanlıurfa uzun yıllar ortalaması meteorolojik verileri. https://www.mgm.gov.tr/veri degerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik. aspx?k=H&m = Sanlıurfa Erişim tarihi: 23.07.2019.

Atakul, Ş. 2011. Diyarbakır koşullarında farklı ekim zamanlarının beş şeker mısırı çeşidinde taze koçan ve tane verimi ile bazı tarımsal özelliklere etkisi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 90s, Adana.

Bozkurt, M., Karadoğan, T. 2017. Örtü altı koşullarında yetiştirilen şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) çeşitlerinde uygun ekim sıklığının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (2):19-29.

Budak Başçiftçi, Z., Kınacı, E. 2012. Eskişehir’de bodur fasulye ile karışık ekilen şeker mısırında farklı ekim düzenlemelerinin verim ve verim öğelerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (2):93-102.

Can, M., Akman, Z. 2014. Uşak ekolojik şartlarında farklı azot dozlarının şeker mısırın (Zea mays saccharata Sturt.) verim ve kalite özelliklerine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (2):93-101.

Dinç, U., Şenol, S., Sayın M., Kapur, S., Güzel, N., Derici, R., Kara, E.E. 1988. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprakları (GAT) 1. Harran Ovası. Türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu, tarım ve ormancılık araştırma grubu, güdümlü araştırma projesi kesin raporu, proje no: TOAG-534, Adana.

Dolbeer, R.A., Wronecki, P.P., Stehn, R.A. 1986. Resistance of sweet corn to damage by black bird sandstarlings. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 111(2):306-311.

Efe, E., Bek, Y., Şahin, M. 2000. SPSS’te çözümleri ile istatistik yöntemler II. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Yayın No:10, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (Baum), Yayın No: 10, Kahramanmaraş.

İdikut, L., Zülkadir, G., Çölkesen, M., Yürüdurmaz, C. 2016. Kompozit şeker mısırı popülasyonu ile hibrit şeker mısırı çeşidinin bazı agronomik özellikler bakımından karşılaştırılması. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, TARGİD Özel Sayı 41-50.

Kırtok. Y. 1998. Mısır üretimi ve kullanımı. Kocaoluk Basım ve Yaynevi, 445 s., Ankara.

Kula, N. ve Karadoğan, T. 2017. Örtü Altı Koşullarında yetiştirilen şeker mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) çeşitlerinde uygun dikim zamanlarının belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1):39-48.

Orzolek, M.D., Greaser, G.L., Harper, J.K. 2000. Agricultural alternatives, sweet corn production. The Pennsylvania State University, USA, 8 p.

Öktem, A., Öktem, A.G. 1999. Bazı şeker mısır çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) firik koçan ve tane verimleri ile önemli tarımsal karakterlerinin belirlenmesi. GAP I. Tarım Kongresi, 26-28 Mayıs, Cilt II, s:893-900, Şanlıurfa.

Öktem, A., Öktem, A.G. 2006. Bazı şeker mısır (Zea mays saccharata Sturt) genotiplerinin Harran Ovası koşullarında verim karakteristiklerinin belirlenmesi. Uludağ. Üniv. Zir. Fak. Derg., 20(1): 33-46.

Panahi, M., Naseri, R., Soleimani, R. 2010. Efficiency of some sweet corn hybrids at two sowing dates in central İran. Middle - East Journal of Scientific Research 6(1): 51-55.

Seydoşoğlu, S., Cengiz, R. 2020. İkinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanları ile FAO olum gruplarının verim ve verim unsurlarına etkisinin belirlenmesi. Euroasia Journal of Mathematics-Engineering Natural & Medical Sciences, 8:117-125.

Seydoşoğlu, S., Saruhan, V. 2017. Mısır Bitkisinde (Zea mays L.) Ekim Zamanı ve Çeşidin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(3):361-366.

Sönmez, K., Alan, Ö., Kınacı, E., Kınacı, G., Kutlu, İ., Başçiftçi, Z.K., Evrenesoğlu, Y. 2013. Bazı seker mısırı çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) bitki, koçan ve verim özellikleri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 8 (1): 28-40.

Tüik, 2021. Türkiye İstatistik Kurumu, www.tarimorman.gov.tr/ (Erişim tarihi: 20.03.2022).

Vartanlı, S., Emeklier, H.Y., 2007. Ankara koşullarında hibrit mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(3): 195-202.

Published

2022-12-23

How to Cite

AĞAÇKESEN, M. N., & ÖKTEM, A. (2022). Determination of Fresh Ear Yield And Yield-Effective Ear Characteristics Of Some Sweet Corn Genotypes (Zea mays L. saccharata) in Harran Plain Conditions. MAS Journal of Applied Sciences, 7(Özel Sayı), 1132–1142. https://doi.org/10.5281/zenodo.7451728

Issue

Section

Articles