Aging Perceptions of the Elderly Living in Rural Areas: The Case of Osmaniye Province Kadirli District


Abstract views: 103 / PDF downloads: 78

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6948730

Keywords:

Demographic transformation, old age perception, rural old age, Kadirli

Abstract

With the Industrial Revolution, the changing living conditions both in the world and in our country accelerated the migration from the village to the city. The change in family structure with the effect of migration has significantly changed the status of the elderly in the family. In addition to these changes in the social structure, the prolongation of human life due to scientific developments has been effective in increasing the elderly population numerically and proportionally. This situation, which is stated as Demographic Transformation; necessitated concentrating on the concepts of elderly and aging. Because the transformation into modern society has changed the conditions of aging and created a new elderly identity and perception of aging. Therefore, in the study it was aimed to enable the elderly living in rural areas to make sense of their old age, in other words, to specify their perception of old age in the Demographic Transfomation process. For this purpose, individual interviews were conducted with 622 people aged 65 and over (41.0% male, 59.0% female) living in 10 villages of Kadirli district. According to the research findings, the old age perception of the elderly is generally negative. On the other hand, the old age perception of these elderly people depends on gender, age groups, health problem, income and education level, marital status, age at first marriage, etc. and it varies according to several factors. The perception of aging was found to be more negative for women than men, those who have health problems than who do not have health problems, and those who have less income and education levels than who have more income and higher education levels. Therefore, in the study, it was determined that the negativities in life also changed the old age perception of the elderly.

Author Biography

Müge K. DAVRAN, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana

 

 

References

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2021. (2022, Şubat). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 45500. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayalı-Nüfus-Kayıt-Sistemi-Sonuçları-2021-45500&dil=1

Alaydın, N., N. 2019. Türkiye’de lisansüstü tezlerde yaşlılık çalışmaları:bir içerik analizi çalışması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), 12(1):60-72.

Arpacı, F. 2005. Farklı boyutlarıyla yaşlılık. Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Eğitim ve Kültür Yayınları, Ankara.

Bulduk, E. Ö. 2014. Yaşlılık ve toplumsal değişim. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.2.

Ceylan, H. 2015. Yaşlılık ve refah devleti. Açılım Kitap, İstanbul.

Çuhadar, G., S. 2019. Türkiye’de demografik dönüşüm ve aktif yaşlanma ilişkisi: Kocaeli örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Kocaeli.

Davran, K., M., Güler, Z., Öztornacı, B., Deniz, D., Ç. 2022. Rural Older Adult Women’s Perspective on Aging: The Case of Adana. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (Çukurova J. Agric. Food Sci.), 37(1):38-45.

Emiroğlu, V. 1995. Yaşlılık ve yaşlının sosyal uyumu. Şafak Matbaacılık, Ankara.

Güler, Z. ve ark., 2015. Huzurevi köyleri: kırsal kesimde yaşlılık. TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Proje No. 113K515, Ankara.

Güler, Z., Güler, N., Özsel, D. 2016. Kırsal kesimde yaşlı kadın olmak. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, (1): 2.

İçli, G., 2008. Yaşlılar ve yetişkin çocuklar. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, (1): 29-38.

İstatistiklerle Yaşlılar, 2021. (2022, Mart). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 45636. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2021-45636

Kurt, G., 2008. Türkiye’de yaşlılık olgusuna sosyolojik bir bakış (Sivas il örneği). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Toplumsal Yapı ve Değişme Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

Özkaptan, B., B., Kapucu, S., Akyar, İ. 2019. Yaşlılığı algılama anketi kısa formu Türkçe versiyonu: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 6(3):149-157.

Tufan, İ. ve ark., 2019. Türkiye’de Gerontoloji atlası: yaşlı yoksulluğu ve yalnızlık üzerine bulgular. Geriatrik Bilimler Dergisi / Journal of Geriatric Science, 2 (1):1-7.

Published

2022-08-09

How to Cite

DUVAN, E. K., & K. DAVRAN, M. (2022). Aging Perceptions of the Elderly Living in Rural Areas: The Case of Osmaniye Province Kadirli District. MAS Journal of Applied Sciences, 7(3), 710–721. https://doi.org/10.5281/zenodo.6948730

Issue

Section

Articles