Determination of The HerbageYield and Quality Characteristics of Some Faba Bean (Vicia faba L.) Cultivars Grown Under Bornova Ecological Conditions


Abstract views: 18 / PDF downloads: 22

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52520/masjaps.v7i2id196

Keywords:

Faba bean (Vicia faba L.), cultivar, herbage yield, crude protein, ADF, NDF

Abstract

This research was carried out in order to determine the herbage yield and other characteristics of some faba bean (Vicia faba L.) cultivars grown under Bornova ecological conditions in 2019 in the experimental areas of Ege University Faculty of Agriculture Department of Field Crops in Bornova/İzmir. 6 different faba bean (Vicia faba L.) cultivars (Eresen 87, Kıtık 2003, Salkım, Reina Mora, Black Lazer, Ata 34) were used as plant material in the experiment which was conducted in a RCBD (Randomized Complete Block Design) in three replications. In the study; properties such as herbage yield, dry matter ratio, crude protein ratio, crude ash, ADF and NDF ratio were examined. According to the data obtained; the highest herbage yield was obtained with the cultivar Ata 34 (4392 kg da-1) and the highest dry matter ratio was obtained with the cultivars Salkım (%16.27).

References

Açıkgöz, N., Akbaş, M.E., Moghaddam, A. ve Özcan, K. 1994. Pc’ler için veritabanı esaslı türkçe istatistik paketi: TARİST, Tarla Bitkileri Kongresi, 25-29 Nisan 1994, Bornova-İzmir, 131-136.

Cevheri, A.C., Avcıoğlu, R. 2004, Kışlık ikinci ürün olarak tahıl+baklagil karışımlarından yararlanma olanakları üzerinde bir araştırma. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İzmir, 155.

Crépon, K., Marget, P., Peyronnet, C., Carrouee, B., Arese, P., Duc, G. 2010. Nutritional value of faba bean (Vicia faba L.) seeds for feed and food, Field Crops Research, 115(3):329–339.

Duc, G., Marget, P., Esnault, R., Le Guen, J., Bastianelli, D. 1999, Genetic variability for feeding value of faba bean seeds (Vicia faba): Comparative chemical composition of isogenics involving zero-tannin and zero-vicine genes, The Journal of Agricultural Science, 133(2):185-196.

Ergül, M. 2002, Yemler bilgisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 487 E.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Bornova-İzmir, 346s.

Erincik, Ö. 2010, Bazı ticari bakla çeşitlerinin bakla antraknozu etmeni Ascochyta fabae speg.'ye olan duyarlılıkları, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1): 95-98.

Geren, H., Alan, Ö. 2005, Ödemiş koşullarında yetiştirilen bazı bakla (Vicia faba var. major) çeşitlerinin hasıl verimi ve diğer bazı özellikleri üzerinde bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1):59-66.

Ghanbari–Bonjar, A., Lee, H.C. 2003, Intercropped wheat (Triticum aestivum L.) and bean (Vicia faba L.) as a whole–crop forage: Effect of harvest time on forage yield and quality, Grass and Forage Science, 58(1):28-36.

Jensen, E.S., Peoples, M.B., Hauggaard-Nielsen, H. 2010. Faba bean in cropping systems, Field Crops Research, 115(3):203-216.

Kacar, B. 1986, Gübreler, Gübreleme Tekniği (III. Basım), T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 20, Ankara, 439.

Kovancı, İ. 1990, Bitki besleme ve toprak verimliliği ders notları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Teksir No:107/3, Bornova-İzmir, 286s.

Köpke, U., Nemecek, T. 2010, Ecological services of faba bean, Field Crops Research, 115(3): 217–233.

Multari, S., Stewart, D., Russell, W.R. 2015. Potential of fava bean as future protein supply to partially replace meat intake in the human diet, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 14(5):511-522.

Mwanamwenge, J., Loss, S.P., Siddique, K.H.M., Cocks, P.S. 1998. Growth, seed yield and water use of faba bean (Vicia faba L.) in a short-season Mediterranean-type environment, Australian Journal of Experimental Agriculture, 38(2): 171-180.

Özkayahan, M., Avcıoğlu, R. 1997. Farklı sıra arası ve sıra üzeri uzaklığının yemlik bakla (Vicia faba var. minor)’da verim ve bazı verim komponentlerine etkisi. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, (Basılmamış YL Tezi), Bornova-İzmir, 30.

Seydoşoğlu, S. 2020. Farklı karışım oranları ve biçim dönemlerinin yem bezelyesi ile arpa karışımlarının ot verim performansına etkileri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3): 2136-2142.

Seydoşoğlu, S., Turan, T., Oluk, C.A. 2020. Bazı baklagil yem bitkileri ile arpa karışım oranları belirlenerek yem verimi ve kalitesine etkisinin araştırılması. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2): 289-296.

Singh, A.K., Verma, N., Singh Chauhan, S., Kumar, S., Gupta, A. 2012. Ethnobotany Of Faba Bean (Vicia faba L.), ICAR, RC for ER, Patna, 431-450.

Strydhorst, S.M., King J.R., Lopetinsky K.J., Harker, K.N. 2008. Forage potential of intercropping barley with faba bean, lupin, or field pea, Agronomy Journal, 100(1):182-190.

Tuncer, Ö.G., Avcıoğlu, R. 1993. Adi fiğ ve sakız baklası ile arpa ve tritikalenin karışık ekimlerinin verim ve diğer bazı özellikleri üzerinde bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bornova-İzmir, 36s

Uçar, Ö. 2019. Nohut yetiştiriciliğinde organik madde içeren gübrelerin önemi. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 3(1): 116-127.

Van Soest, P.J., Robertson J.B., Lewis, B.A., 1991. Methods for dietery fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition.Journal of dairy science, 74(10):3583-3597.

Yıldırım, S., Özaslan Parlak, A. 2016. Tritikale ile bezelye, bakla ve fiğ karışım oranlarının belirlenerek yem verimi ve kalitesine etkileri, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1):77-83.

Published

2022-06-07

How to Cite

COŞKUN, A. ., & DEMİROĞLU TOPÇU, G. (2022). Determination of The HerbageYield and Quality Characteristics of Some Faba Bean (Vicia faba L.) Cultivars Grown Under Bornova Ecological Conditions. MAS Journal of Applied Sciences, 7(2), 443–451. https://doi.org/10.52520/masjaps.v7i2id196

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)