MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 NumberEditor
Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU

Associate Editor(s)
Doç. Dr. Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ

web  2021

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialRemzi ÖZKAN , Merve BAYHAN, Muhammet ÖNER, Levent YORULMAZ, Cuma AKINCI  

Farklı Ems Dozlarıyla Oluşturulan Mutasyonların Nohutta (Cicer arietinum L.) Çimlenme Özelliklerine Etkisi Pp,234-239
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.27
Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Süha USLU , Osman Gedik  

Farklı Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench) Çeşitlerinin Karyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Pp,240-246
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.28
Abstract | Full Text (PDF) |

Erol ORAL , Münir ÖZDEMİR  

Van İlinde Yetiştirilen Tir Buğdayında (Triticum aestivum var. aestivum L. spp. leucospermum Körn.) Bazı Başak Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi* Pp,247-262
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.31
Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Süha USLU , Ali Rıza Demirkıran, Mahmut Tepecik, Ali Rıza Ongun, Zehra Demir, Nurcan Yoldaş, Büşra Kafkas  

Bazı Tritikale (xTriticosecale Wittm.) Çeşitlerinin Kuru Otlarının Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Pp,263-272
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.29
Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa OKANT , Tahir POLAT, İsmail ÇOBAN  

Effects Of The Mixture Rates of Italian Ryegraas (Lolium multiflorum L.) and Berseem Clover (Trifolium alexandrinum L.) On The Forage Yield And Yield Components Pp,273-283
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.33
Abstract | Full Text (PDF) |

Celal YüCEL , Mahmut DOK, Ayşegül Efendioğlu ÇELİK, Mine AKSOY  

Determination Of Some Physical Characteristics Of Pellets Obtained From Sweet Sorghum Bagasse Growed Cukurova Condition Pp,284-295
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.71
Abstract | Full Text (PDF) |

Taha Tuna GÖKSU , Yusuf Başoğul  

Un Üretimi Yapan Endüstriyel Bir İşletmenin Kurumsal Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi: Adıyaman İli Örneği Pp,296-302
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.40
Abstract | Full Text (PDF) |

Timuçin TAŞ , Celal Yucel, Feyza Dondu Gundel, Abdullah Oktem, I. Halil Çetıner  

Evaluation of Sweet Sorghum Bagasse as an Alternative Feed Resource for Livestock in Semi Arid Regions Pp,303-311
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.50
Abstract | Full Text (PDF) |

Korkmaz BELLİTÜRK , Ahmet Çağlar Mumcuoğlu  

Determination of Nutrition Status of Quince (Cydonia oblonga MILL.) Gardens By Leaf Analysis in Geyve District, Sakarya Pp,312-324
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.34
Abstract | Full Text (PDF) |

Abdulgani DEVLET ,  

Tahıl üretimi ve verimi sınırlayan faktörler Pp,325-349
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.42
Abstract | Full Text (PDF) |

Bedirhan SARİKURT ,  

A Look to the Worlds 6th Biggest Seed Market: India Pp,350-357
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.49
Abstract | Full Text (PDF) |

Mehmet Fırat BARAN , EMİNE KÜÇÜKER  

Bitkisel Atıkların Enerji Potansiyelinin Teorik Analizi (Tokat İli Örneği) Pp,358-364
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.89
Abstract | Full Text (PDF) |

Gülşah KAÇMAZ , Ali SALMAN, Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ  

Farklı Çim Karışım Seçeneklerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Yeşil Alan Performanslarının İncelenmesi Pp,365-379
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.90
Abstract | Full Text (PDF) |

Ferhan KORKMAZ , Cansu POLAT-DEMİREL  

Zeytin Karasuyunun Mutajenik Etkisinin Ames Testi ile Belirlenmesi Pp,380-387
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.41
Abstract | Full Text (PDF) |

Semiha YILDIRIM ,  

New Art Communication In The Dıgıtal World And Market Insights In The Context Of Consumption Culture Pp,388-405
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.86
Abstract | Full Text (PDF) |

Ceren AKBAY , Sepanta NAİMİ  

The Concept of Sustainability in the Construction Sector and Evaluation of the Score Criteria of the Leed Certified Mall of Istanbul Project Pp,406-421
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.72
Abstract | Full Text (PDF) |

Elshad VALIYEV , Vahdet UÇAR  

Design Of Hvac Air Ducts For Electric Buses And Flow Analysis With Cfd Method Pp,422-432
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.87
Abstract | Full Text (PDF) |

Osman KAYA , İsmail Çağatay TURNA, Mehmet Fatih ALTAN  

Evaluation of The Performance Of An Existing Reinforced Concrete Grandstand According To Tbdy 2019 Pp,433-445
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.77
Abstract | Full Text (PDF) |

Mahmood SALEHI , Sepanta NAİMİ  

Afganistan'da Su Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi Pp,446-460
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.44
Abstract | Full Text (PDF) |

Jamshid QASEMI ,  

An overview of the criteria to be considered in sustainable building design Pp,461-469
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.76
Abstract | Full Text (PDF) |

Necmettin AKTEPE , Arif ALTINTAŞ  

Visceral Leishmaniasis’li Köpeklerde Serum C-Reaktif Protein Üre Kreatinin ve Toplam Protein Düzeyleri Pp,470-480
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.88
Abstract | Full Text (PDF) |

Hamdiye ARDA SÜRÜCÜ , Dilek BÜYÜKKAYA BESEN, Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  

Clinical Decision Making, Problem Solvig and Autonomy for Nursing Students Attending an Internship Training Program: A Comparative Study Pp,481-493
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.91
Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri