MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7 NumberEditor
Doç. Dr. Seyithan SEYDOŞOĞLU

Associate Editor(s)
Doç. Dr. M. Fırat BARAN

web  2021

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialRemzi ÖZKAN , Merve BAYHAN, Muhammet ÖNER, Levent YORULMAZ, Cuma AKINCI  

Farklı Ems Dozlarıyla Oluşturulan Mutasyonların Nohutta (Cicer arietinum L.) Çimlenme Özelliklerine Etkisi Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.27
Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Süha USLU , Osman Gedik  

Farklı Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench) Çeşitlerinin Karyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.28
Abstract | Full Text (PDF) |

Ömer Süha USLU , Ali Rıza Demirkıran, Mahmut Tepecik, Ali Rıza Ongun, Zehra Demir, Nurcan Yoldaş, Büşra Kafkas  

Bazı Tritikale (xTriticosecale Wittm.) Çeşitlerinin Kuru Otlarının Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.29
Abstract | Full Text (PDF) |

Erol ORAL , Münir ÖZDEMİR  

Van İlinde Yetiştirilen Tir Buğdayında (Triticum aestivum var. aestivum L. spp. leucospermum Körn.) Bazı Başak Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi* Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.31
Abstract | Full Text (PDF) |

Mustafa OKANT , Tahir POLAT, İsmail ÇOBAN  

İTALYAN ÇİMİ (Lolium multiflorum Lam.) ve İSKENDERİYE ÜÇGÜLÜ (Trifolium alexandrium L.) FARKLI KARIŞIM ORANLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARINA ETKİSİ Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.33
Abstract | Full Text (PDF) |

Korkmaz BELLİTÜRK , Ahmet Çağlar Mumcuoğlu  

Sakarya İli Geyve İlçesi Ayva (Cydonia oblonga Mill.) Bahçelerinin Beslenme Durumlarının Yaprak Analizleriyle Belirlenmesi Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.34
Abstract | Full Text (PDF) |

Taha Tuna GÖKSU , Yusuf Başoğul  

Un Üretimi Yapan Endüstriyel Bir İşletmenin Kurumsal Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi: Adıyaman İli Örneği Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.40
Abstract | Full Text (PDF) |

Ferhan KORKMAZ , Cansu POLAT-DEMİREL  

Zeytin Karasuyunun Mutajenik Etkisinin Ames Testi ile Belirlenmesi Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.41
Abstract | Full Text (PDF) |

Abdulgani DEVLET ,  

Tahıl üretimi ve verimi sınırlayan faktörler Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.42
Abstract | Full Text (PDF) |

Mahmood SALEHI , Sepanta NAİMİ  

Afganistan'da Su Kaynakları Yönetiminin Değerlendirilmesi Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.44
Abstract | Full Text (PDF) |

Bedirhan SARİKURT ,  

A Look to the Worlds 6th Biggest Seed Market: India Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.49
Abstract | Full Text (PDF) |

Timuçin TAŞ , Celal Yucel, Feyza Dondu Gundel, Abdullah Oktem, I. Halil Çetıner  

Evaluation of Sweet Sorghum Bagasse as an Alternative Feed Resource for Livestock in Semi Arid Regions Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.50
Abstract | Full Text (PDF) |

Celal YüCEL , Mahmut DOK, Ayşegül Efendioğlu ÇELİK, Mine AKSOY  

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN TATLI SORGUM POSASINDAN ELDE EDİLEN PELETLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Pp,
Doi :http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.71
Abstract | Full Text (PDF) |

Ceren AKBAY , Sepanta NAİMİ  

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE LEED SERTİFİKALI MALL OF İSTANBUL PROJESİNİN ALDIĞI PUAN KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Pp,
Doi :http://dx.doi.org/
Abstract | Full Text (PDF) |

JAMSHID QASEMI ,  

An overview of the criteria to be considered in sustainable building design Pp,
Doi :http://dx.doi.org/
Abstract | Full Text (PDF) |

Osman KAYA , İsmail Çağatay TURNA, Mehmet Fatih ALTAN  

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF AN EXISTING REİNFORCED CONCRETE GRANDSTAND ACCORDING TO TBDY 2019 Pp,
Doi :http://dx.doi.org/
Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri