MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arıcılıkta Sürdürülebilirlik Mümkün Mü?

Is Sustainability Possible in Beekeeping?

Arıcılıkta Sürdürülebilirlik Mümkün Mü?

 
Author : Erkan TOPAL  Mustafa KÖSOĞLU, Rahşan İVGİN TUNCA, Erkan TOPAL, Banu YÜCEL, Ralitsa BALKANSKA, Zülal TAVLI YILDIRIR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 610-623
DOI Number: :
Cite : Erkan TOPAL Mustafa KÖSOĞLU, Rahşan İVGİN TUNCA, Erkan TOPAL, Banu YÜCEL, Ralitsa BALKANSKA, Zülal TAVLI YILDIRIR, (2021). Arıcılıkta Sürdürülebilirlik Mümkün Mü?. MAS Journal of Applied Sciences, 8, p. 610-623. Doi: 10.52520/masjaps.97.
    


Summary

Arıcılık, son yıllarda gerek iklimsel gerekse de arı yaşamına aykırı uygulamalar nedeniyle ciddi koloni kayıpları yaşamakla birlikte, çevre koşullarına bağlı üretimde yaşanan olumsuzluklar sonucu ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Özellikle kırsal kalkınmada bir model olarak görülen arıcılık sorunları ile büyümektedir. Son yıllarda arı hastalık/zararlılarına karşı mücadelenin etkisiz kalması ve yeni ortaya çıkan hastalıklar arı sağlığının en büyük sorunudur. Hastalıklarla mücadele de yanlış uygulamalar neticesinde direnç kazanan arılar ve parazit/patojenler sorununu ortaya çıkartırken,  kimyasalların uygun olmayan biçimde kullanılması ürünlerde kalıntı probleminin görülmesine neden olmaktadır. İklimdeki ani değişimlerinin çok sık yaşanması, arıların floral kaynaklardan yeterince faydalanmasını önlemekte aynı zamanda yetersiz beslenmelerine bağlı olarak kolonide olumsuz etkilere neden olmaktadır. Buna üreticilerin koloni yönetimi sırasında yanlış uygulamalarının etkileri de eklendiğinde, sağlıklı kolonilerin sürdürebilirliği önem kazanmaktadır. Bu noktada, arıcılık sektörü sürdürülebilirlik için ciddi çözüm yolları aramaktadır. Bu çalışmada, arıcılıkta sürdürebilirlik kavramı geçmiş araştırmalar değerlendirilerek sorunlar ve çözüm stratejileri incelenerek gelecek için bir perspektif ortaya konulması amaçlanmıştır.Keywords
Arıcılık, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre, arı hastalıkları

Abstract

In recent years, beekeeping has faced off economic difficulties as a result of the negative effects in production due to environmental conditions and serious colony losses because of the climatic changes and different practices. It grows especially with beekeeping problems which are seen as a model in rural development. In recent years, the ineffective treatment against bee diseases / pests and newly emerging diseases are the main problems for bee health. The wrong applications for the disease control of bees' parasites / pathogens led to resistance of them over the years. Likewise, inappropriate use of chemicals causes the residues in the bee products. The climate changes prevent to the honey bees from effective use of floral sources. At the same time it causes unfavorable effects in the bee colony due to their undernourishment.  Adding of the unsuitable applications of the beekeepers during colony management,  it becomes important for the sustainability of healthy colonies. At this point, the beekeeping industry is looking for serious solutions for its sustainability. This study aimed to reveal prospective solutions for the future by examining the problems and solution strategies for sustainability in beekeeping.Keywords
Beekeeping, climate change, sustainability, environment, bee disease

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri