MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Onarım-Tadilat İhalelerinde Anahtar Teslim Götürü Bedel-Birim Fiyat Teklif Usulü Sözleşme Türlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Contract Types for Turnkey Lump Sum-Unit Price Proposal Procedure in Repair-Renovation Tenders

Onarım-Tadilat İhalelerinde Anahtar Teslim Götürü Bedel-Birim Fiyat Teklif Usulü Sözleşme Türlerinin Karşılaştırılması

 
Author : Osman KAYA  İsmail Çağatay TURNA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 186-193
DOI Number: :
Cite : Osman KAYA İsmail Çağatay TURNA, (2021). Onarım-Tadilat İhalelerinde Anahtar Teslim Götürü Bedel-Birim Fiyat Teklif Usulü Sözleşme Türlerinin Karşılaştırılması. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 186-193. Doi: 10.52520/masjaps.70.
    


Summary

Bilindiği üzere ülkemizde yapılan/yapılmakta olan kamu alımları, 4734/4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu/Sözleşmeleri kapsamında kamu idarelerince yapılmaktadır. Kamu denetiminde ve kamu hukukuna tabi ya da kamu kaynağı kullanan kamu kurumlarının yapacağı ihalelerdeki esas ve usullerin belirlenmesi ve tespiti amacıyla kanun yürürlüğünü sürdürmektedir. Bu kanun kapsamındaki Yapım İşleri İhalelerinde sözleşme türü Kanunda “2 (iki) adet olarak belirlenmiştir. Detayları aşağıda belirtildiği üzere tadilat, bakım, onarım vb. işlere ait sözleşme türlerinin; daha gerçekçi, adil, eşit şartlarda rekabeti artırıcı olabilmesi amacıyla kamu adına yapılan tadilat, onarım, vs. yapım işlerinde 4734/4735 Sayılı Kanunlarda düzenleme yapılarak sözleşme türünün Birim Fiyat Teklif Usulü ile yapılmasının zorunlu olması gerektiği savunulmaktadır.Keywords
Birim fiyat teklif usulü, Yapım işleri İhaleleri,

Abstract

As it is known, public procurements in our country are made by public administrations within the scope of the Public Procurement Law / Contracts No 4734/4735. The law continues to be in force to determine and determine the principles and procedures in the tenders to be made by public institutions subject to public law or using public resources. In the Construction Works Tenders within the scope of this law, the contract type is determined as 2 (two) in the Law. The alteration, maintenance, repair, etc., are detailed below. types of contracts for the works; modifications, repairs, etc. made on behalf of the public to increase competition under more realistic, fair, equal conditions In the construction works, it is argued that the contract type should be made by Unit Price Proposal Procedure by making arrangements in the Laws No. 4734/4735.Keywords
Unit price offer procedure, Construction works Tenders,

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri