MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Döngüsel yükleme Altında hibrit sürtünme verimli sönümleyicinin davranışının incelemesi

Studying of the Behavior of Hybrid Friction-Yielding Damper under the Cyclic Loading

Döngüsel yükleme Altında hibrit sürtünme verimli sönümleyicinin davranışının incelemesi

 
Author : Farnaz AHADIAN  Mehmet Fatih ALTAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 222-233
DOI Number: :
Cite : Farnaz AHADIAN Mehmet Fatih ALTAN, (2021). Döngüsel yükleme Altında hibrit sürtünme verimli sönümleyicinin davranışının incelemesi. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 222-233. Doi: 10.52520/masjaps.48.
    


Summary

Geçtiğimiz on yıllarda, sınırlandırılmış destek çerçevelerinin plastisite gelişimi (sertliği) üzerine kapsamlı çalışmalar yapılmıştır.Yeni yöntemlerden biri, metal halkaların, parantezlerin kesişme noktaları arasında bir enerji kaybı (dağıtımı) olarak kullanılmasıdır. Önceki çalışmalar, halkalı braketlerin döngüsel yüklerde sabit bir histerezis eğrisi sergilediğini ve bunun yanı sıra bileşenlerine olan kuvvet talebini azaltmaya neden olan enerji kaybettiğini göstermiştir. Bu damperlerin performansı planlanan depremler için tahmin edilmekle birlikte (yapıların sismik tasarımı), ancak elastik çelik halkalar bu kapsamdan daha az depremlerde kalacaktır. Bu çalışmada, iki farklı deprem seviyesinde enerji dağıtabilecekleri yayların paralel birleşimi olarak üç çelik halkadan oluşan bir damper bulunmaktadır. Medial depremlerde (planlanan depremden daha az), daha büyük çaplı (daha az sertlik) bir döngü modifiye edilmiştir, ancak içten akma döngüleriyle planlanan depremlerde, yapının dinamik özellikleri iyi bir şekilde değiştirilecektir. Bu tip sönümleyicilerin davranışını incelemek için modellerin davranış eğrileri ANSYS sonlu eleman yazılımı kullanılarak yuvarlak yüklerin etkisinden türetilmiştir. Davranış eğrileri, iki seviyeli sismik tasarım için iki seviyeli özgül enerji kaybı elde edildiğini gösterdi ve sonuçlar, ikinci bir fazın eklenmesiyle enerji kaybının arttığını, birinci faza önemli ölçüde damper verdiğini gösterdi. Ayrıca, akma damperinin (çelik halka) belirtilen deplasmana eklenmesinden dolayı, akma damper daha kararlı bir davranış sergilemektedir.Keywords
Sonlu elemanlar, kombine damper, orta deprem, Verimli damper, sürtünme

Abstract

Over the past decades, it has been done extensive studies on the plasticity development (stiffness) of the restrained bracing frames. One of the new methods is the use of metal rings as an energy loss (dissipations) among the intersection of braces. Previous studies have shown that the braces with a ring exhibit a stable hysteresis curve in cyclic loadings as well as losing energy that makes to decrease the force demand on its components. Although the performance of these dampers is predicted for the planned earthquakes (Seismic design of structures), but the elastic steel rings would be remained in the earthquakes less than this extent. In this study, there is a damper consisting of three steel rings as a parallel combination of springs which they are able to dissipate energy at two different levels of earthquake. In medial earthquakes (less than planned earthquake), it was modified a loop with a larger diameter (less stiffness), but in the case of planned earthquakes with internal yielded loops, dynamic characteristics of the structure would be modifies well. In order to study the behavior of this type of the dampers, the behavioral curves of the models are derived from the effect of round loads using the ANSYS finite element software. The behavioral curves showed that two levels of specific energy loss were obtained for two levels of seismic designs, and the results showed that the energy loss increases by adding of a second phase yielded damper to the first one considerably. Also, due to the addition of the yielded damper (steel ring) in specified displacement, the yielded damper shows a more stable behavior.Keywords
Finite element, combined damper, medium earthquake, yielded damper, friction

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri