MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yapı Sektöründe Uygulanan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri

Solution Suggestions For Problems Encountered in Life Cycle Assessment Applied in Building Sector

Yapı Sektöründe Uygulanan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri

 
Author : Ahmed Abdulwahab Mohammed Mohsen AL-HUTHAIFI  Mehmet Fatih ALTAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 194-210
DOI Number: :
Cite : Ahmed Abdulwahab Mohammed Mohsen AL-HUTHAIFI Mehmet Fatih ALTAN, (2021). Yapı Sektöründe Uygulanan Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 194-210. Doi: 10.52520/masjaps.47.
    


Summary

Çevre kalitesinin iyileştirilerek bireylerin sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yapı ürünlerinin çevresel etkilerinin, tüm yaşam süreleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşam döngüsü olarak ifade edilen bu süreç, hammaddenin çıkartılmasından başlayarak, yapı malzemesinin veya binanın üretimi, yapımı, kullanımı, yıkımı ve yıkım sonrası evrelerinin tamamını kapsamaktadır. Bu evrelerin her birinde yapı ürünleri farklı çevresel etkilere neden olabilmektedir. Bu ürünlerin belirgin özelliği çoğunlukla uzun hizmet veya kullanım ömrüne sahip olmaları ve tüm kullanım evreleri süresince belli periyotlarda ve belirli yöntemlerle bakım ve onarım gerektirmeleridir. Bu bakım ve onarımla ilişkili olarak da yapı ürünlerinin insan sağlığını olumsuz etkileyen çevresel etkilere yol açtıkları bilinmektedir. İsviçre’nin Cenevre şehrinde 120 ülkenin temsilciliğini yapan Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO:International Organisation for Standardization), ortak gayretlerin daha da etkin ve verimli olabilmesi adına ISO 14000 çevre yönetimi standartları geliştirmiş bu standartların yanı sıra Yaşam Döngüsü Değerlendirmesini içeren ISO 14040 serisini hazırlamıştır. Türkiye’de de TSE’nin altında, TC207 ve TC176 teknik komiteleri oluşturularak ISO 14000 çevre yönetim standartları serilerini hazırlamışlardır. Bu çalışmada son gelişmeler ve yaklaşımlar doğrultusunda modern yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD) kavramı, aşamalarıyla incelecek ve yapı sektöründe yapı ürünlerinin çevresel etkilerinin yaşam döngüleri boyunca değerlendirmesinde karşılaşılan sorunlar açıklanarak çözüm önerileri getirilmeye amaçlanmıştır.

 Keywords
Yaşam Döngüsü Değerlendirme,YDED, YDY,Yapı Malzemeleri, Çevresel Etki

Abstract

To improve environmental quality and ensure that individuals can live in a healthy environment, the environmental impact of building products needs to be evaluated with all life expectancy in mind. This process, which is referred to as a life cycle, covers the entire production, construction, use, demolition and post-demolition stages of the building material or building, starting from the removal of the raw material. In each of these stages, construction products can cause different environmental effects. The obvious feature of these products is that they often have a long service or service life and require maintenance and repair in certain ways during all service phases and throughout all service periods. It is also known that in relation to this maintenance and repair, building products have environmental implications that negatively impact human health. The International Organization for Standardization (ISO: International Organization for Standardization), which is the representative of 120 countries in Geneva, Switzerland, has prepared the ISO 14040 series, which includes these standards for environmental management in ISO 14000, as well as the Lifecycle Assessment, to make common efforts even more efficient. Under TSE in Turkey, TC207 and TC176 have formed technical committees and prepared ISO 14000 environmental management standards series. The study aims to examine the concept of a modern life cycle assessment (YDD) in line with the latest developments and approaches, and to provide solution recommendations by explaining the issues encountered in the construction industry in evaluating the environmental impact of building products throughout their lifecycle.Keywords
Life cycle assessment, YDED, YDY, Construction Materials, Environmental Impact

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri