MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Recommendations For Constructing Green Buildings In Syria

Suriye'de Yeşil Binalar Uygulanması İçin Öneriler

Recommendations For Constructing Green Buildings In Syria

 
Author : Malak ABOGHEDA  Mehmet Fatih ALTAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 175-185
DOI Number: :
Cite : Malak ABOGHEDA Mehmet Fatih ALTAN, (2021). Recommendations For Constructing Green Buildings In Syria. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 175-185. Doi: 10.52520/masjaps.45.
    


Summary

Bu çalışma Suriye'de yeşil binaların yapılmasına yönelik önerileri içermektedir. Çalışma kapsamında, Suriye şehirlerinde yeşil binaların uygulanmasını teşvik etmek için yeşil binalar kavramı açıklanmıştır. Türkiye'deki yeşil binalar içerisinde Siemens Gebze tesisi örnek çalışma olarak alınmıştır.Bu örnek çalışma incelenmiş ve LEED sertifikasyon kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Çalışmada söz konusu yeşil binaların enerji ve su kullanımı ,arıtımı,atık yönetimi ve geri dönüşümü için değerlendirme sonucuna göre önerileri verilmiştir. Suriye şehirlerinde yeşil binaların uygulanması önerileri anlatılmıştır.Keywords
yeşil binalar , Sürdürülebilirlik , Leed ,Öneriler

Abstract

This study contains suggestions for the construction of green buildings in Syria. Within the scope of the study, the concept of green buildings is explained to encourage the implementation of green buildings in Syrian cities. Siemens Gebze facilities was taken as a case study in green building in Turkey, this case study was examined according to the LEED certification criteria. In the study, the suggestions of these green buildings for energy and water use, treatment, waste management and recycling are given according to the evaluation results and explain the suggestions for implementing green buildings in the cities of Syria.Keywords
Green buildings, Sustainability, Leed, Recommendation

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri