MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sürdürülebilir Yeşil Binaların Leed Sertifikasına Göre İrdelenmesi: Üsküdar Belediye Binası Örneği

Evaluation Of Sustainable Green Building According To Leed Certificate: Uskudar Municipality Building Example

Sürdürülebilir Yeşil Binaların Leed Sertifikasına Göre İrdelenmesi: Üsküdar Belediye Binası Örneği

 
Author : Hicran TAŞDEMİR   Mehmet Fatih Altan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 211-221
DOI Number: :
Cite : Hicran TAŞDEMİR Mehmet Fatih Altan, (2021). Sürdürülebilir Yeşil Binaların Leed Sertifikasına Göre İrdelenmesi: Üsküdar Belediye Binası Örneği. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 211-221. Doi: 10.52520/masjaps.43.
    


Summary

İklim değişikliklerinin yaşanması, küresel ısınmanın artması ve enerji kaynaklarının tükenmesi sorunlarının başlıca sebeplerinden biri de alışılagelmiş inşaat yapım teknolojisiyle üretilen binalardır. Yapı sektörü, bu olumsuzlukları azaltabilmek adına sürdürebilir, çevre dostu, enerji tasarrufunu hedefleyen yapıları tasarlayıp yeşil bina kavramını geliştirerek yeni çözümler üretmeye doğru yönelmiştir. Yeşil bina uygulamalarının giderek artması ile bu alanda kurulan kurum ve kuruluşlar sürdürülebilir bina standardına uygun yapı ve konutlara sertifika vermeye başlamıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri ABD kaynaklı LEED sistemidir. Bu çalışma ile Türkiye’de yeşil belgeli LEED altın sertifikasına sahip binalardan birisi olan İstanbul/Üsküdar bölgesinde bulunan Üsküdar Belediye Binası incelenmiştir. Üsküdar Belediye binası örneğinde LEED sertifikasyon kriterlerine göre yeşil binaların sürdürülebilir üretimdeki rolünün belirlenmesi ve çevre dostu bir bina amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında ele alınan konut incelenip suyun verimli bir şekilde kullanımı ve enerji verimliliğinin sağlanması, doğal kaynakların tüketimi açısından yapılması gerekenlerin enerji ve su verimliliği ölçeği baz alınarak belirtilmiştir. Bu çalışmada; enerji ve atmosfer, iç hava kalitesi, sürdürülebilir araziler, su verimliliği, malzeme ve kaynaklar, konum ve nakliyat kriterleri açısından değerlendirilerek, yeşil binaların sürdürülebilir üretimdeki rolü ekonomik ve çevresel açıdan ortaya konulmaya çalışılmıştır.Keywords
Sustainability, Green Building, LEED, Uskudar City Hall.

Abstract

One of the main causes of climate change, global warming and energy resource extinction are buildings built with conventional construction technology. The building sector has been able to maintain to reduce these negatives, design structures that target eco-friendly, energy savings and develop the concept of green buildings and develop new solutions. With the growing green building applications, institutions and organizations established in this area have started to certify structures and houses that comply with the sustainable building standard. One of the most important is the US-sourced LEED system. This study examined Uskudar Municipality Building, one of the buildings with a green certified LEED gold certificate in Turkey. Uskudar Municipality building example aims to determine the role of green buildings in sustainable production according to LEED certification criteria and to an environmentally friendly building. The housing covered in the study is examined and determined based on the energy and water efficiency scale of what needs to be done in terms of the consumption of natural resources, efficient use of water and energy efficiency. In this study, energy and atmosphere, interior air quality, sustainable terrain, water efficiency, the role of green buildings in sustainable production has been tried to be economically and environmentally.

 Keywords
Sürdürülebilirlik, Yeşil Bina, LEED, Üsküdar Belediye Binası.

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri