MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Determination of Mineral Content of Herbage of Some Triticale (xTriticosecale Wittm.) Varieties

Bazı Tritikale (xTriticosecale Wittm.) Çeşitlerinin Kuru Otlarının Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi

Determination of Mineral Content of Herbage of Some Triticale (xTriticosecale Wittm.) Varieties

 
Author : Ömer Süha USLU  Ali Rıza Demirkıran, Mahmut Tepecik, Ali Rıza Ongun, Zehra Demir, Nurcan Yoldaş, Büşra Kafkas  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 263-272
DOI Number: :
Cite : Ömer Süha USLU Ali Rıza Demirkıran, Mahmut Tepecik, Ali Rıza Ongun, Zehra Demir, Nurcan Yoldaş, Büşra Kafkas, (2021). Determination of Mineral Content of Herbage of Some Triticale (xTriticosecale Wittm.) Varieties. MAS Journal of Applied Sciences, 7, p. 263-272. Doi: 10.52520/masjaps.29.
    


Summary

Bu çalışma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüne ait olan deneme alanında 2019-2020 kışlık yetiştirme sezonunda yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışma materyali olarak dokuz farklı tritikale (xTriticosecale Wittm.) çeşidi (Alperbey, Ayşe hanım, Melez 2001, Karma 2002, Mehmet bey, Mikham 2002, Tatlıcak 97, Ümran hanım ve Özer) kullanılmış ve bu çeşitlerin makro ve mikro element içerikleri karşılaştırılmış ve aralarındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; azot % 0.96-2.20, potasyum % 0.86-1.61, fosfor % 0.18-0.28, kalsiyum % 0.065-0.147, magnezyum % 0.086-0.087, sodyum 204.9-539.6 mg kg-1, demir 57.06-136.83 mg kg-1, bakır 2.5-13.0 mg kg-1, çinko 29.8-51.7 mg kg-1, mangan 23.1-111.8 mg kg-1 arasında değiştiği, Ca/P oranının 0.35-0.72, K/Ca+Mg değerinin ise 3.17-7.31 arasında değiştiği belirlenmiştir. Tatlıcak 97 çeşidinin bitki besin elementleri açısından diğer genotiplere göre daha yüksek miktarda içerdiği tespit edilmiştir

 Keywords
Tritikale, kuru ot, bitki besin elementi

Abstract

This study was carried out during the 2019-2020 winter growing season in the experimental field belonging to Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops. The research was set up with 3 replications according to the randomized complete block design. Nine different triticale (xTriticosecale Wittm.) lines (Alperbey, Ayşe Hanım, Melez 2001, Karma 2002, Mehmet Bey, Mikham 2002, Tatlıcak 97, Ümran Hanım and Özer) were used and the macro and micro element contents of these varieties were compared and the relationships between them were examined. According to the results of the research; nitrogen 0.96-2.20 %, potassium 0.86-1.61 %, phosphorus 0.18-0.28 %, calcium 0.065-0.147 %, magnesium 0.086-0.087 %, sodium 204.9-539.6 mg kg-1, iron 57.06-136.83 mg kg-1, copper 2.5-13.0 mg kg-1, zinc 29.8-51.7 mg kg-1, manganese 23.1-111.8 mg kg-1, Ca/P ratio ranged from 0.35-0.72, and K/Ca+Mg value ranged between 3.17-7.31. In terms of nutrients, Tatlıcak 97 genotype was found to be significantly higher than other genotypes in terms of most elements.Keywords
Triticale, hay, plant nutrient

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri