MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Results of Mutations Made with Specific Ems Dose on Chickpea (Cicer arietinum L.) Germination Properties

Farklı Ems Dozlarıyla Oluşturulan Mutasyonların Nohutta (Cicer arietinum L.) Çimlenme Özelliklerine Etkisi

The Results of Mutations Made with Specific Ems Dose on Chickpea (Cicer arietinum L.) Germination Properties

 
Author : Remzi ÖZKAN  Merve BAYHAN, Muhammet ÖNER, Levent YORULMAZ, Cuma AKINCI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 234-239
DOI Number: :
Cite : Remzi ÖZKAN Merve BAYHAN, Muhammet ÖNER, Levent YORULMAZ, Cuma AKINCI, (2021). The Results of Mutations Made with Specific Ems Dose on Chickpea (Cicer arietinum L.) Germination Properties. MAS Journal of Applied Sciences, 7, p. 234-239. Doi: 10.52520/masjaps.27.
    


Summary

Yapay mutasyon oluşturmanın amacı arzu edilen özelliklerde varyasyonu artıracak kalıtsal değişiklikleri meydana getirmektir. İstenen genetik değişiklikleri elde etmek için, uygun mutajenlerin seçimi belli dozlarda kullanılabilirliklerine ve etkinliklerine bağlıdır. Bu çalışma, 10 farklı EMS dozunun (Ethyl Methane Sulfonate) Gökçe nohut çeşidinin çimlenme özelliklerine mutasyon oluşturma etkilerini saptamak amacıyla Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyoteknoloji laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Tohumlar 0 (kontrol), 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mM EMS ile muamele edilmiştir. EMS uygulanan tohumlar her petri kabında 25 tohum olacak şekilde tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak çimlendirme kabininde çimlendirmeye bırakılmıştır. Çalışmada çimlenme oranı, çim kını ve çim kökü uzunluğu, çim kını ve çim kökü yaş ve kuru ağırlıkları incelenmiştir. Tüm incelenen özelliklerde uygulanan dozlar arasında önemli farklılık olduğu saptanmıştır. İncelenen özelliklerin tamamında en yüksek değerler kontrol grubundan elde edilirken, EMS dozlarının artması sonucunda tüm özellikler için düşüş yaşandığı, en düşük değerlerin 100mM dozundan elde edildiği belirlenmiştir. Çalışma sonucunda nohutta EMS dozunu arttırmanın, tohumların çimlenme oranı, fide özellikleri ve yaşayan sağlıklı bitki oranını düşürdüğü ve tüm özellikler üzerinden etkin mutasyonun 50-60 mM arası dozlardan elde edilebileceği belirlenmiştir.

 Keywords
Mutasyon, EMS, Doz, Nohut, Çimlenme

Abstract

The aim of creating induced mutations is to bring about genetic changes that increase the variation in the desired properties. The selection of appropriate mutagens depends on their availability and effectiveness at certain doses to achieve the necessary genetic modifications. This research was performed at the Dicle University Faculty of Agriculture Biotechnology Laboratory to determine the effects of 10 specific doses of EMS (Ethyl Methane Sulfonate) on mutation on the chickpea cv. Gökçe of germination characters. Seed was handled with an EMS of 0 (control), 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mM. In the germination cabinet, EMS applied seeds were left to germinate with 3 replications according to the completely randomized design with 25 seeds in each petri dishes. In the study, germination rate, coleoptile length, root length, coleoptile fresh weight, root fresh weight, coleoptile dry weight and root dry weight were measured. It was decided that there was a significant difference in all the germination features tested between the doses applied. Due to the rise in EMS doses, a reduction was defined for all features and the lowest values were obtained from the dosage of 100 mM. As a result of the study, it was determined that increasing the dose of EMS in chickpea reduces the germination rate, the seedling characteristics and the healthy growth rate of the seeds and that the effective mutation can be obtained from 50-60 mM doses.Keywords
Mutation, EMS, Dose, Chickpea, Germination

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri