MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effects of Different Growing Media on Growth and Flowering of Oriental Lily Hybrids

Farklı Yetiştirme Ortamlarının Bazı Oriental Zambak Çeşitlerinin Büyüme ve Çiçeklenme Özellikleri Üzerine Etkileri

The Effects of Different Growing Media on Growth and Flowering of Oriental Lily Hybrids

 
Author : Tuğba KILIÇ  Fatma Yeşim OKAY, Soner KAZAZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 36-48
DOI Number: :
Cite : Tuğba KILIÇ Fatma Yeşim OKAY, Soner KAZAZ, (2021). The Effects of Different Growing Media on Growth and Flowering of Oriental Lily Hybrids. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 36-48. Doi: 10.52520/masjaps.22.
    


Summary

This research was carried out to determine the effects of different growing media on the growth and flower quality of oriental lily hybrids. In the experiment, two different 18/20 cm sized bulbs of 'Rialto' and 'Simplon' and eight different growing media including perlite, peat, cocopeat, and four different mixture of perlite:peat (1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1 v/v) were used. The number of days to flowering, stem length (cm), stem diameter (mm), the number of flowers, and vase life (days) were determined. The earliest flowering time was found in 'Rialto' by 71.46 days and in peat growing medium. In 'Rialto', the longest stem length and the maximum number of flowers per stem were found in perlite:peat (1:2 v/v) medium (83.56 cm and 6.47 respectively), whereas in 'Simplon' were determined in perlite:peat (2:1 v/v) medium (90.33 cm and 5.33, respectively). The longest vase life was found in 'Rialto' by 15.67 days and in 'Simplon' by 16.33 days in peat medium in terms of growing media and vase life, the difference between peat and perlite:peat (1:2 v/v) and cocopeat media was not statistically found. In the current experiment, It was found that alone peat and perlite:peat (1:2 v/v) utilization in oriental lily growing could be successful.Keywords
Kesme çiçek, zambak, topraksız tarım, kokopit, torf, vazo ömrü

Abstract

Bu araştırma, farklı yetiştirme ortamlarının bazı oriental zambak çeşitlerinin büyüme ve çiçek kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel materyal olarak 'Rialto' ve 'Simplon' olmak üzere 2 farklı zambak çeşidine ait 18/20 cm büyüklüğündeki soğanlar ile 8 farklı yetiştirme ortamı [(perlit, torf, kokopit ve perlit:torf (1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1 v/v)] kullanılmıştır. Çalışmada, tam çiçeklenme süresi (gün), çiçek sapı uzunluğu (cm), çiçek sapı kalınlığı (mm), kandil sayısı (adet) ve vazo ömrü (gün) belirlenmiştir. Yetiştirme ortamları arasında en erken çiçeklenme süresi 71.46 gün ile 'Rialto' çeşidinde torf ortamında belirlenmiştir. 'Rialto' çeşidinde en uzun çiçek sapı ve en fazla kandil sayısı (sırasıyla 83.56 cm ve 6.47 adet) perlit:torf (1:2 v/v), 'Simplon' çeşidinde ise (sırasıyla 90.33 cm ve 5.33 adet) perlit:torf (2:1 v/v) ortamında saptanmıştır. Yetiştirme ortamları ve çeşitler vazo ömrü bakımından değerlendirildiğinde, her iki çeşitte de en uzun vazo ömrü 'Rialto' için 15.67 gün ve 'Simplon' için 16.33 gün ile torf ortamında belirlenmiş olup; torf ortamı ile perlit:torf (1:2 v/v) ve kokopit ortamları arasındaki farklılık istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Çalışmada, tek başına torf ile perlit:torf (1:2 v/v) ortamlarının oriental zambak yetiştiriciliğinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Cut flower, lilium, soilless culture, cocopeat, peat, vase life

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri