MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Durum Wheat Varieties in Mardin/Nusaybin District

Mardin/Nusaybin İlçesi Kuru Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Durum Wheat Varieties in Mardin/Nusaybin District

 
Author : Nefise EREN ÜNSAL  Zeynel ALTAY, Ahmet Sabri ÜNSAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 24-35
DOI Number: :
Cite : Nefise EREN ÜNSAL Zeynel ALTAY, Ahmet Sabri ÜNSAL, (2021). Determination of Yield and Quality Characteristics of Some Durum Wheat Varieties in Mardin/Nusaybin District. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 24-35. Doi: 10.52520/masjaps.2.
    


Summary

Mardin/Nusaybin ilçesine bağlı Yazyurdu mahallesindeki Kuru koşullarındaki makarnalık buğday çeşitlerinin adaptasyon kabiliyetini belirlemek amacıyla 2018-2019 kış yetiştirme sezonunda tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede farklı şirketlerden temin edilen Maestrale, Svevo, Güneyyıldızı, Zühre, Gündaş, Tiziana, Fırat-93, Salgado, Sarıbaşak ve Burgos olup 10 farklı makarnalık buğday çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada, bitki çıkışı (%), başaklanma süresi (gün), bitki boyu (cm), başakta başakcık sayısı (adet), başakta tane ağırlığı (g), bin dane ağırlığı (g), tane verimi (kg/da), hektolitre ağırlığı (kg/hl), camsılık (%), b değeri ve protein oranı (%) incelenmiştir. Araştırmada çeşitlerin b değeri hariç ekolojik şartlardan önemli derecede etkilendikleri görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, bitki çıkışı %80.00-92.50, başaklanma süresi 101.00-106.00 gün, bitki boyu 90.48-106.45 cm, başakta başakcık sayısı 17.60-20.65 adet, başakta tane ağırlığı 1.92-2.51 g, bin dane ağırlığı 32.01-48.95 g, tane verimi 416.00-572.00 kg/da, hektolitre ağırlığı 80.43-84.20 kg/hl, camsılık %90.25-97.25 ve protein oranı %14.85-17.00 arasında değişmiştir. Makarnalık buğdayda verim ve kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin çeşitlere göre değişebileceği belirlenmiştir.

 Keywords
Makarnalık buğday, morfolojik özellikler, kalite, tane verimi

Abstract

In order to determine the adaptation ability of durum wheat varieties under dry conditions, an experiment was carried out in randomized complete block design with 4 replications in Yazyurdu district of Nusaybin, Mardin, in 2018-2019 winter growing season. In the experiment, 10 different durum wheat varieties were used, including Maestrale, Svevo, Güneyyıldız, Zühre, Gündaş, Tiziana, Fırat-93, Salgado, Sarıbaşak and Burgos. In the research, plant emergence (%), heading date (days), plant height (cm), number of spikelet per spike, grain weight per spike (g), thousand grain weight (g), grain yield (kg da-1), hectoliter weight (kg hl-1), glassiness (%), b value and protein ratio (%) were examined. It was observed that the cultivars were significantly affected by ecological conditions, except for the b value. According to the results, plant emergence ranged from 80.00 to 92.50%, earing time from 101 to 106 days, plant height from 90.48 to 106.45 cm, number of spikelet per spike from 17.60 to 20.65, grain weight per spike from 1.92 to 2.51 g, thousand grain weight from 32.01 to 48.95 g, grain yield from 416.00 to 572.00 kg da-1, hectoliter weight from 80.43 to 84.20 kg hl-1, glassiness from 90.25 to 97.25% and protein ratio from 14.85 to 17.00%. It has been determined that the associations between yield and quality characters of durum wheat can change depending on varieties.Keywords
Durum wheat, morphological characteristics, quality, grain yield

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri