MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Effects of Queenright and Queenless Colonies and Nutrition on the Stress Protein (HSP70) in Royal Jelly Production ’A Preliminary Study’

Arı Sütü Üretiminde Analı-Anasız Kolonilerin ve Beslemenin Stres Proteinine (HSP70) Etkisi ‘’Ön Çalışma’’

The Effects of Queenright and Queenless Colonies and Nutrition on the Stress Protein (HSP70) in Royal Jelly Production ’A Preliminary Study’

 
Author : Mustafa KÖSEOĞLU  Aybike SARIOĞLU, Mustafa KÖSOĞLU, Nazmiye GÜNEŞ, Erkan TOPAL, İlknur COŞKUN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 868-877
DOI Number: :
Cite : Mustafa KÖSEOĞLU Aybike SARIOĞLU, Mustafa KÖSOĞLU, Nazmiye GÜNEŞ, Erkan TOPAL, İlknur COŞKUN, (2021). The Effects of Queenright and Queenless Colonies and Nutrition on the Stress Protein (HSP70) in Royal Jelly Production ’A Preliminary Study’. MAS Journal of Applied Sciences, 9, p. 868-877. Doi: 10.52520/masjaps.124.
    


Summary

Royal jelly is the most valuable in bee products. With the nutritional composition it contains, it contains the secrets of the long life of the queen. There are various production methods for royal jelly production. Colonies left without queen bees (starter colonies) and finishing colonies with queen bees are used in production. In particular, queenless is a source of great stress and uneasiness for the colony. In the research, it was aimed to determine the possible stress effects of different feeding on as well as queenright and queenless colonies. The experimental group consisted of 9 colonies, 3 starter and 6 ending colonies (syrup group, pollen + syrup group, pollen + honey group and apilarnil + syrup group), and 36 colonies in total. According to the hsp 70 analysis, the stress of the syrup group (18,34 ± 4,95), the pollen + syrup group (19,85 ± 4,44), the pollen + honey group (22,21 ± 2,57) and the apilarnil + syrup group (24,09 ± 2,07) increased, respectively. The hsp 70 levels of the terminator groups were found to be lower (16,65 ± 3,20; 17,86 ± 3,08; 19,24 ± 6,57; 22,83 ± 1,57) in parallel with this order. The royal jelly production amounts of the groups in the sample week were found to be 17,00; 20,33; 20,67 and 23,00 in the above-mentioned group, respectively, and were parallel to the hsp 70 levels. In both starter and finisher colonies, p>0.05 level was found between statistical significance syrup and syrup-apilarnil and syrup-pollen and syrup-apilarnil groups in terms of HSP 70 values. These findings suggest that colonies queenless have a greater stress response than their queenright colonies and can be interpreted as the higher the quality of the food given, the more stress the bee gets in order to produce more.Keywords
Royal jelly, queenless colony, pollen, apilarnil, stress, hsp70

Abstract

Arı sütü, arı ürünleri içerisinde en değerlisidir. İçerdiği besin kompozisyonu ile ana arının uzun yaşam sırlarını içinde barındırmaktadır. Arı sütü üretimi için çeşitli üretim metodları bulunmaktadır. Ana arısız bırakılan koloniler (başlatıcı koloniler) ve ana arılı koloniler (bitirici koloniler) üretimde kullanılmaktadır. Özellikle anasızlık koloni için büyük stres ve huzursuzluk kaynağıdır. Araştırmada analı ve anasız koloniler yanında farklı beslemenin bu kolonilerdeki olası stres etkilerini dönem itibarıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme grupları 3 başlatıcı ve 6 bitirici koloni (şurup grubu, polen +şurup grubu, polen + bal grubu ve apilarnil +şurup grubu) olmak üzere 9 ve toplamda 36 koloniden oluşturulmuştur. Yapılan hsp 70 analizine göre öncelikle başlatıcılar olmak üzere sırasıyla şurup grubu (18,34 ± 4,95) şurup+polen grubu (19,85 ± 4,44), polen+bal grubu (22,21 ± 2,57) ve apilarnil+şurup grubunda (24,09 ± 2,07) stres düzeyi giderek yükselmiştir. Bitirici grupların da ise bu sıraya paralel olarak 16,65 ± 3,20; 17,86 ± 3,08; 19,24 ± 6,57; 22,83 ± 1,57 hsp 70 seviyeleri daha düşük çıkmıştır. Başlatıcı ve bitirici kolonilerin her ikisinde de HSP 70 değerleri yönünden şurup ile şurup-apilarnil ve şurup–polen ile şurup-apilarnil grupları arasında p>0,05 düzeyinde önem bulunmuştur. Örnek alınan haftada grupların arı sütü üretim miktarları yukarıda verilen grup sırasıyla ortama 17,00; 20,33; 20,67; 23,00 olarak bulunmuş ve hsp 70 düzeylerine paralel çıkmıştır. Bu bulgular anasız kolonilerin stres tepkisinin anası olan kolonilerden daha fazla olduğu ve verilen gıdanın besin değeri arttıkça arının daha fazla üretim yapabilmek adına biraz daha fazla strese girebildiği şeklinde yorumlanabilir.Keywords
Arı sütü, anasız koloni, polen, apilarnil, stres, hsp70

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri