MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Farklı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Siirt İli Ekolojik Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

Determination of Some Agricultural Characteristics of Different Two-Row Barley (Hordeum vulgare conv. distichon) Varieties in Ecological Conditions in Siirt

Farklı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Siirt İli Ekolojik Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi

 
Author : Fatih ÇIĞ  Murat ERMAN, Ferit SÖNMEZ, Özge UÇAR, Aynur BİLMEZ ÖZÇINAR, Sipan SOYSAL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 524-530
DOI Number: :
Cite : Fatih ÇIĞ Murat ERMAN, Ferit SÖNMEZ, Özge UÇAR, Aynur BİLMEZ ÖZÇINAR, Sipan SOYSAL, (2021). Farklı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Siirt İli Ekolojik Koşullarında Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. MAS Journal of Applied Sciences, 8, p. 524-530. Doi: 10.52520/masjaps.101.
    


Summary

Bu araştırma 2014-2016 yıllarında Siirt ili ekolojik koşullarında bazı iki sıralı arpa çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada 9 iki sıralı arpa çeşidinin bitki boyu, başak boyu, başakta tane sayısı, hektolitre ağırlığı, 10-başak ağırlığı ve 1000-tane ağırlığı özellikleri incelenmiştir. Çalışmada bitki boyunun 67.6-87.6 cm, başak boyunun 6.0-12.2 cm, başakta tane sayısının 13.7-23.5 adet/başak, hektolitre ağırlığının 50.9-60.4 kg/hl, 10-başak ağırlığının 15.1-26.6 g ve 1000-tane ağırlığının 26.1-46.6 g arasında değiştiği belirlenmiştir. Çeşitler, incelenen tüm özellikler bakımından istatistiki olarak %1 düzeyinde farklılık göstermiştir. Tüm özellikler değerlendirildiğinde Hilal ve Zeynelağa çeşitlerinin bölgede iki sıralı arpa yetiştiriciliği için önerilebilecek çeşitler olduğu saptanmıştır.Keywords
İki sıralı arpa, Hordeum vulgare conv. distichon, verim, Siirt

Abstract

This research was carried out in order to determine the agricultural characteristics of some two-row barley varieties in the ecological conditions of Siirt province in 2014-2016. In the study, plant height, spike length, number of grains per spike, hectoliter, 10-spike weight, and 1000-grain weight characteristics of 9 two-row barley cultivars were investigated. In the study, it was determined that the plant height varied between 67.6-87.6 cm, the spike length 6.0-12.2 cm, the number of grains per spike 13.7-23.5 pieces/spike, the hectoliter 50.9-60.4 kg/hl, the 10-spike weight 15.1-26.6 g and the 1000-grain weight 26.1-46.6 g. Varieties differed statistically at the level of 1% in terms of all examined characteristics. When all the characteristics were evaluated, it was determined that Hilal and Zeynelağa cultivars are the varieties that can be recommended for barley cultivation in the region.Keywords
Two-rowed barley, Hordeum vulgare conv. distichon, yield, Siirt

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri