MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Investigation of the Effects of Different Planting Time Applications on Yield and Yield Components of Silage Corn (Zea mays L.) Varieties in Mardin Ecological Condtions

Investigation of the Effects of Different Planting Time Applications on Yield and Yield Components of Silage Corn (Zea mays L.) Varieties in Mardin Ecological Condtions

Investigation of the Effects of Different Planting Time Applications on Yield and Yield Components of Silage Corn (Zea mays L.) Varieties in Mardin Ecological Condtions

 
Author : Erdal KARADENİZ  Veysel SARUHAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 6
Page : 58-69
DOI Number: :
Cite : Erdal KARADENİZ Veysel SARUHAN, (2021). Investigation of the Effects of Different Planting Time Applications on Yield and Yield Components of Silage Corn (Zea mays L.) Varieties in Mardin Ecological Condtions. MAS Journal of Applied Sciences, 6, p. 58-69. Doi: 10.52520/masjaps.10.
    


Summary

Bu çalışma, ikinci ürün yetiştirme döneminde Mardin/Kızıltepe ekolojik koşullarında yürütülmüş; kamu kurumları ve özel firmalardan tedarik edilen beş farklı silajlık mısır çeşidinin adaptasyon özelliklerinin belirlenerek farklı ekim zamanları uygulamasının silaj verimi ve kalitesi açısından etkileri araştırılmıştır. Mardin ili Kızıltepe ilçesi Köprübaşı Köyü’nde 2018-2019 yıllarında çiftçi tarlasında ikinci ürün olarak yürütülmüş denemelerde silajlık beş farklı mısır çeşidi ile 25 Haziran, 5 Temmuz, 15 Temmuz, 25 Temmuz tarihlerinde ekimler yapılmıştır. Araştırmada, bitki boyu 260-318 cm; bitki sap çapı 20,4-25,0 mm; sap oranı %51,4-55,4; yaprak oranı %18,8-20,5; koçan oranı %24,5-28,7, yeşil ot verimi 6,4-10,2 t/da, kuru ot verimi 1,6-2,6 t/da arasında değişim göstermiştir. Çeşitler arasında en yüksek yeşil ot verimi ikinci ekim zamanı (05 Temmuz) uygulamasında OSSK644 çeşidinden elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Mardin/Kızıltepe ekolojik koşullarında yeşil ot verimi açısından OSSK644 çeşidinin 05 Temmuz ekimi önerilmektedir.Keywords
Maize, silage, variety, planting time, yield, Southeastern Anatolia

Abstract

This study was carried out in Mardin / Kızıltepe ecological conditions during the second crop growing period to determine the adaptation characteristics and the effects of different sowing times on silage yield and quality of five different maize varieties obtained from public institutions and private companies. In the experiments carried out as the second crop in a farmer field in 2018-2019 in Köprübaşı Village of Kızıltepe district of Mardin, plantings were carried out with five different silage maize varieties on 25 June, 5 July, 15 July and 25 July dates. Obtained plant heights were 260-318 cm; plant stem diameters were 20.4-25.0 mm; stalk ratios were 51.4-55.4%; leaf rates were 18.8-20.5%; cob rates were between 24.5-28.7%, green grass yields were 6.4-10.2 t / da, hay yields were 1.6-2.6 t / da in the research. Among the varieties, the highest green grass yield was obtained from OSSK644 variety in the second planting time (05 July). According to the results of the research; in terms of green grass yield in Mardin / Kızıltepe ecological conditions, OSSK644 variety is recommended to be planted on July 05.

 Keywords
Mısır, silaj, çeşit, ekim zamanı, verim, Güneydoğu Anadolu

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri