MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Qaladze Bölgesinde Tüketilen Bazı Ürünlerde Salmonella ve Shigella Türlerinin Varlığı

Bu araştırmada; 2016 yılında Qaladze bölgesinde (Irak) tüketilen 10’ar adet fabrika ve köy üretimi çiğ tavuk eti, tavuk ve kırmızı et döner, çiğ ve pişirilmiş köy yumurtası, ev ayranı ve yoğurdu, içme suyu ve yıkamada kullanılan su olmak üzere toplam 100 adet örnek Salmonella spp ve Shigella spp.. yönünden üç farklı besiyerinde incelenmiştir. Bu amaçla ISO 6579:2002 ve EN-ISO 21567 metodu kullanılmıştır. İncelenen örneklerin 45’i Salmonella spp. yönünden pozitif olarak belirlenmiş ve bunların 17 (% 37.74)’si S. enteritidis, 11 (% 24.42)’i S. bongori, 8 (% 17.76)’i S. typhimurium, 8 (% 17.76)’i S. paratyhpyi ve 1 (% 2.22)’i de S. typhi olarak identifiye edilmiştir. İncelenen örneklerin 32’si Shigella spp. yönünden pozitif bulunmuş, ve bunların 16 (% 50.00)’sı S. dysenteriae, 6 (% 18.75)’sı S. sonnei, 6 (% 18.75)’sı S. flexneri ve 4 (% 12.50)’ü de S. boydii olarak tanımlanmıştır.. İncelenen Salmonella spp.’ye çoğunlukla çiğ tavuk etleri ile çiğ köy yumurtalarında, Shigella spp. ye ise yıkamada kullanılan sularda rastlanılmıştır. Araştırmada kullanılan Salmonella-Shigella Agar (SSA), Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLDA) ve Hektoen Enteric Agar (HEA) arasında Salmonella türlerinin belirlenmesinde en etkili olan besiyerinin XLDA (p <0.01), Shigella türlerinin belirlenmesinde de HEA (p<0.05), ayrıca bakteri sayısının tespit edilebilirliğinde ise de besiyerleri arasında anlamlı bir fark (p<0.001) belirlenmiştir. Analiz edilen örnek grupları arasında pH, aw, SSA ve XLDA yönüyle p <0.01 düzeyinde, O/R potansiyeli ve HEA yönüyle p <0.05 seviyesinde anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır. Sonuçta incelenen örneklerin çoğunda Salmonella ve Shigella türlerine rastlanmış ve bu ürünlerin tüketiminin halk sağlığı açısından potansiyel bir risk oluşturabileceği kanaatine varılmıştır.

 Keywords
Salmonella spp., Shigella spp., Halk sağlığı, Gıda güvenliği, Qaladze

References

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri