MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


Farklı Yetiştirme Ortamlarının Bazı Oriental Zambak Çeşitlerinin Büyüme ve Çiçeklenme Özellikleri Üzerine Etkileri

Bu araştırma, farklı yetiştirme ortamlarının bazı oriental zambak çeşitlerinin büyüme ve çiçek kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel materyal olarak 'Rialto' ve 'Simplon' olmak üzere 2 farklı zambak çeşidine ait 18/20 cm büyüklüğündeki soğanlar ile 8 farklı yetiştirme ortamı [(perlit, torf, kokopit ve perlit:torf (1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1 v/v)] kullanılmıştır. Çalışmada, tam çiçeklenme süresi (gün), çiçek sapı uzunluğu (cm), çiçek sapı kalınlığı (mm), kandil sayısı (adet) ve vazo ömrü (gün) belirlenmiştir. Yetiştirme ortamları arasında en erken çiçeklenme süresi 71.46 gün ile 'Rialto' çeşidinde torf ortamında belirlenmiştir. 'Rialto' çeşidinde en uzun çiçek sapı ve en fazla kandil sayısı (sırasıyla 83.56 cm ve 6.47 adet) perlit:torf (1:2 v/v), 'Simplon' çeşidinde ise (sırasıyla 90.33 cm ve 5.33 adet) perlit:torf (2:1 v/v) ortamında saptanmıştır. Yetiştirme ortamları ve çeşitler vazo ömrü bakımından değerlendirildiğinde, her iki çeşitte de en uzun vazo ömrü 'Rialto' için 15.67 gün ve 'Simplon' için 16.33 gün ile torf ortamında belirlenmiş olup; torf ortamı ile perlit:torf (1:2 v/v) ve kokopit ortamları arasındaki farklılık istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Çalışmada, tek başına torf ile perlit:torf (1:2 v/v) ortamlarının oriental zambak yetiştiriciliğinde başarılı bir şekilde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.Keywords
Cut flower, lilium, soilless culture, cocopeat, peat, vase lifeReferences

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri