MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Siirt İlinde Çocuk Oyun Alanların Değerlendirilmesi

Araştırma Siirt ilindeki çocuk oyun alanlarını çeşitli yönleriyle değerlendirme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Siirt ilinde yaşayan 600 kişi (340 erkek ve 260 kadın) gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile Ulaş ve Ayan (2016) tarafından geliştirilen Çocuk Oyun Alanları Değerlendirme Ölçeği (ÇOAD) kullanılmıştır. Çocuk Oyun Alanları Değerlendirme ölçeği Cronbach Alpha katsayısı .84 olarak saptanmıştır. Bu araştırmada ise, Çocuk Oyun Alanları Değerlendirme ölçeği Cronbach Alpha katsayısı .90 olarak saptanmıştır. Verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada meslek ve eğitim değişkenlerine bağlı olarak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre eğitim değişkeni ile ÇOAD ölçeği puanları incelendiğinde, genel yeterlilik, güvenlik ve işlevsellik yeterliliği ve ÇOAD genel ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). Lise ve altı eğitime sahip kişilerin, üniversite mezunu kişilere göre çocuk oyun alanlarının daha yetersiz olduğunu ifade ettiği görülmüştür. Meslek değişkeni ile ÇOAD ölçeği puanları incelendiğinde, genel yeterlilik, donanım yeterliliği, güvenlik ve işlevsellik yeterliliği ve ÇOAD genel ortalamada; özel sektörde çalışan kişilerin kamu sektöründe çalışan kişilere göre çocuk oyun alanlarını daha yetersiz olduğunu belirttiği görülmüştür. Araştırmanın sonucuna göre, Siirt ilindeki çocuk oyun alanlarının yetersiz olduğu düşüncesi genel olarak hem lise eğitimine sahip kişilerin, hem de özel sektörde çalışan kişilerin çocuk oyun alanlarındaki eksiklikleri belirtmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

 

 Keywords
Children, Play, Children’s Playground.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri