MAS Journal of Applied Sciences ISSN: 2757-5675

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Van’da Tüketime Sunulan Sığır Etlerinde Hareketli Aeromonas Türlerinin Varlığı ve Yaygınlığının Belirlenmesi

Bu çalışma, Van’da tüketime sunulan sığır etlerinde hareketli Aeromonas türlerinin ve özellikle A. hydrophila’nın varlığı ve yaygınlığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Örneklerden hareketli Aeromonas türlerinin izolasyon ve identifikasyonunda Popoff tarafından önerilen metot kullanılmıştır. Bu amaçla Van İl Merkezinde bulunan kasap ve şarküterilerde tüketime sunulan 28 adet kıyma, 25 adet taze parça et ve 75 adet karkas svap örneği incelenmiştir. İncelenen 28 adet kıymanın 16 (%57.14)’sında hareketli Aeromonas türleri bulunmuş, bu örneklerin dokuzunda (%32.14) A. hydrophila, beşinde (%17.86) A. sobria (A. veronii subsp sobria), birinde (%3.57) A. caviae ve birinde (%3.57) de A. hydrophila ile A. caviae belirlenmiştir. Analize alınan 25 adet taze parça et örneğinin 10 (%40.0)’unda hareketli Aeromonas türleri bulunmuş, bunların yedisinde (%28.0) A. hydrophila, ikisinde (%8.0) A. sobria (A. veronii subsp sobria) ve birinde (%4.0) de A. caviae belirlenmiştir. İncelenen 75 adet karkas svap örneğinin 31 (%41.33)’inde hareketli Aeromonas’lar bulunmuş, örneklerin 26 (%34.66)’sında A. hydrophila ve beşinde (%6.67) A. caviae içermiştir. İstatistiksel olarak, incelenen örnek grupları arasında sadece karkas ile kıyma arasında A. sobria (A. veronii subsp sobria) yönünden p<0.05 düzeyinde önemli bir fark bulunurken, karkas örneklerinde but bölgesi ile boyun ve pelvis bölgelerinden alınan svap örnekleri arasında A. hydrophila izolasyon oranları yönünden p<0.05 düzeyinde önemli bir fark bulunmuştur. Sonuç olarak, sığır etlerinde (kıyma, taze parça et ve karkas) önemli oranlarda hareketli Aeromonas türleri tespit edilmiş ve bu ürünlerin halk sağlığı açısından potansiyel risk oluşturabileceği kanaatine varılmıştır.

 Keywords
Sığır eti, Hareketli Aeromonas türleri, A. hydrophila

References

Advanced Search


Announcements


Address :Siirt Üniversitesi
Telephone :05446458100 Fax :
Email :masjapsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri